Konference ke kolektivnímu vyjednávání v Miláně s českou účastí

V Miláně ve dnech 2. a 3. února 2023 proběhla konference industriAll Europe ke kolektivnímu vyjednávání, která se koná každé čtyři roky. Představitelé odborů se v Miláně sešli týden poté, co Evropská komise zveřejnila svůj dlouho očekávaný balíček o posílení sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na národní úrovni.

Konference se účastnilo na 130 delegátů, představitelů členských organizací industriAll Europe, kteří se snažili definovat strategii řešení aktuálních výzev, zejména vyjednávání spravedlivé transformace a přechodu v období krize životních nákladů a energetické krize. „Všichni účastníci se shodli na tom, že do budoucna bude nutné obnovit silné struktury kolektivního vyjednávání, a to na všech úrovních – podnikové, sektorové, národní. K tomu by měla přispět i nedávno schválená směrnice o přiměřené minimální mzdě obsahující ustanovení o posílení kolektivního vyjednávání v celé EU. Tuto směrnici budou muset členské státy implementovat během následujících dvou let do svých legislativ,“ uvedla Dana Sakařová, specialistka pro mezinárodní činnost, která se konference účastnila.

 „Odbory stojí v dnešní mimořádné situaci jednotně bok po boku. Kolektivní vyjednávání jde nad rámec mezd a pracovních podmínek. Jde také o zajištění spravedlivého přechod k nové ekonomice a spravedlivější společnosti. Všichni jsme ve stejné situaci, nikdo to nemá snadné. Z krize se můžeme dostat pouze se společnou evropskou agendou. Tato konference je odrazovým můstkem k větší koordinaci kolektivního vyjednávání a společné agendě kolektivního vyjednávání v menších i větších zemích,” připomněl Luc Triangle, hlavní tajemník industryAll Europe.