Kyberbezpečnost už není pouze technickou a právní záležitostí

Svaz průmyslu a dopravy ČR dlouhodobě zastřešuje diskuze na evropské úrovni v oblasti datové ekonomiky a online platforem. Online kulatý stůl, který se uskutečnil 31. května, se věnoval dalšímu tématu, které je velmi aktuální – kybernetické bezpečnosti. V dnešní době už kybernetická bezpečnost není pouze technickou a právní záležitostí. Zahraniční politika, kybernetická diplomacie a digitální suverenita jsou důležitými prvky jakéhokoli rámce kybernetické bezpečnosti. Všechny tyto aspekty se snoubí v politikách a předpisech, které vlády přijímají, aby jejich občané a podniky byly bezpečnější a odolnější vůči kybernetickým útokům. Zároveň je potřeba si uvědomit, že se nejedná jen o úroveň národní, ale také evropskou a globální.

Jakékoli regulační zásahy proto mají komplexní dopady. Mohou mít za následek omezení dostupných technologií a omezení výběru zákazníků, opožděnou digitální transformaci, potlačení inovací, narušení hospodářské soutěže a nepřiměřenou administrativní zátěž. Nestojíme před jednoduchými volbami, jako je to, zda chceme robustnější kybernetickou bezpečnost, rychlejší digitální transformaci nebo větší digitální suverenitu. Čelíme obtížnému vyvažování, které by umožnilo pokrok ve všech těchto strategických cílech.

O všech těchto aspektech diskutovali místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová, náměstek MPO Petr Očko a vedoucí oddělení regulace cloud computingu NÚKIB Martin Klumpar. Zúčastnili se také renomování zástupci evropského byznysu – Florian Pennings, který působí jako ředitel pro vládní záležitosti v oblasti kybernetické bezpečnosti ve společnosti Microsoft, a Michiel Steltman, ředitel nizozemské Online Trust Coalition, která dlouhodobě působí v oblasti evropské cloudové politiky a intenzivně spolupracuje s nizozemskou vládou. Všichni účastníci se shodli že transatlantická spolupráce, strategická partnerství, harmonizace norem a zamezení izolaci Evropy jsou klíčové strategické cíle. Čekají nás i výzvy, jestli například přístup založený na pravidlech, tzv. rules-based approach, je ten správný. Další podrobnosti naleznete ve shrnutí hlavních sdělení a doporučení.

kategorie Z hospodářské politiky