LEITGEB: „VIII. sjezd OSŽ se uskuteční ve dnech 25. a 26. března 2022 v Kongresovém centru Praha.“

Na VI. sjezdu OSŽ v roce 2013 v Nymburce bylo rozhodnuto, že se v pořádání sjezdů budou střídat Morava a Čechy, minulý sjezd (2017) byl v Ostravě a ten nadcházející bude tedy v Praze. O přípravách jsme hovořili s Antonínem Leitgebem, předsedou Organizační komise VIII. sjezdu OSŽ a tajemníkem Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s.

Když porovnáme přípravy v roce 2017 a nyní, tak jsou hodně podobné podmínky: termín VII. sjezdu byl stanoven tak, aby se konal po parlamentních volbách, teď jste zase čekali, až skončí koronavirová epidemie…
…Ale také máme po parlamentních volbách, ale covid nás zahnal ještě mnohem dál. V důsledku epidemie jsme sjezd posunuli až na březen letošního roku a jak se ukazuje, udělali jsme dobře, protože sjezd může proběhnout tak, jak má, v plné parádě, za účasti všech delegátů a hostů. Byť, musím přiznat, že jsme se připravovali i na variantu on-line prostřednictví MS Teams, ale prezenční způsob bude mnohem kvalitnější a lepší. A co se týče termínu, tak jsme učinili dobré rozhodnutí, protože ještě donedávna nebylo takovou akci kvůli pandemii možné vůbec uskutečnit.

Do Ostravy bylo pozváno 220 delegátů a dva hosté, jak tomu bude letos?
200 delegátů s hlasem rozhodujícím, a 22 hostů, z toho dvacet oceněných. Pro jednotlivé podnikové výbory platil úplně stejný klíč jako v roce 2017. Na sjezd přijedou členové Ústředí OSŽ, členové Revizní komise OSŽ plus delegáti zvolení na konferencích podle předem dohodnutého klíče. Ač je systém shodný s minulým sjezdem, úplně stejní lidé na něm nebudou, protože došlo k obměně jak v ZO, tak i po podnikových konferencích v podnikových výborech. A také došlo i ke změnám v uspořádání, například na ČD se kvůli organizačním změnám změnila struktura Výborů OSŽ v regionech.
Zahraniční hosté jsou zvaní pouze ze Slovenska, prezident OZŽ František Zaparanik, byť se původně uvažovalo, že se sjezdu zúčastní i spřátelené zahraniční svazy. A z Česka pouze předseda ASO Bohumír Dufek.

Zopakujme tedy kde, kdy a od kolika hodin se VIII. sjezd OSŽ uskuteční?
VIII. sjezd OSŽ se uskuteční ve dnech 25. a 26. března 2022 v Kongresovém centru Praha, ve Společenském sále; pro delegáty je to ideální: V Praze na hlavním nádraží vystoupí z vlaku, sednou na metro (linka C), vystoupí ve stanici Vyšehrad, půjdou pět minut chůze ke vchodu č. 4, který bude označen velkou cedulí (VIII. sjezd OSŽ) a jsou na místě konání sjezdu.
Ubytování je zajištěno hned vedle v hotelu Holiday Inn, to znamená přesun z Kongresového centra do hotelu Hotelu Holiday Inn je znovu pětiminutová záležitost. Ubytování máme domluvené od 11. hodiny, oběd od 11. hodiny do 13. hodiny, ten bude přímo na patře u prezence, a jednací sál je pak o patro výš. Počítáme s tím, že sjezd začne ve 13 hodin a hodinu, kterou jsme původně měli mezi 14. a 15. hodinou naplánovanou na ubytování delegátů, tím pádem můžeme využít k jednání. Podle zkušeností z minulých sjezdů tipuji, že první den skončíme v cca 22 hodin.

Sjezd je dvoudenní, kdy bude probíhat volba předsedů OSŽ a Revizní komise OSŽ?
První část sjezdu jsou v podstatě nezbytné oficiality, jako schvalování jednacího řádu, volebního řádu…, jako na kterékoliv jiné konferenci. Podobné je to i s volbou komisí (mandátové, volební…). Když budou delegáti disciplinovaní, tak se dá tato pasáž hodně zkrátit. Pak bude následovat představení kandidátů a jejich volba, takže všechno podstatné v personální oblasti proběhne první den.

O minulém sjezdu se říkalo, že bude zlomový, průlomový, bylo i více kandidátů na jednotlivé funkce, jak tomu bude letos?
Všechny funkce kromě předsedy OSŽ a předsedy Revizní komise OSŽ sjezd pouze potvrdí, o jménech tajemníků a předsedů podnikových výborů, kteří se tak automaticky stávají místopředsedy, už vloni v říjnu rozhodly podnikové konference, takže sjezd je jenom potvrzuje. Na sjezdu volíme pouze předsedu OSŽ, místopředsedu OSŽ pro správu majetku, předsedu Revizní komise OSŽ a revizní komisi.
Členové Ústředí OSŽ už byli zvoleni na podzimních konferencích na základě návrhů jednotlivých PV, sjezd je musí potvrdit a hned na sjezdu se sejdou k prvnímu zasedání.

Před čtyřmi lety jste před sjezdem řekl: Po organizační stránce máme vše zajištěno tak, že bychom klidně mohli začít hned teď…
To platí i teď. Poslední schůzka s technickým ředitelem KC proběhla v úterý 1. 3. po představenstvu, kde jsme vše doladili do posledního detailu včetně toho, kdo kde bude sedět. To samé platí i o bannerech a reklamních panelech. Dohodnuto je i parkování a příjezd ve čtvrtek 24. 3., kdy budeme navážet materiály, takže předpokládám, že 24. 3. strávíme odpoledne a večer posledními přípravami přímo na místě, abychom na ráno měli všechno přichystané.

Rozhovor s Antonínem Leitgebem vyšel 21. 3. 2022 v Obzoru č. 6, oproti tištěné verzi došlo k drobné změně: delegáti půjdou ke vchodu č. 4, který bude označen velkou cedulí VIII. sjezd OSŽ.

  • Zdroj: ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ