Letos se budou moci firmy ucházet o miliardy na podporu VaV

Jedním z nových impulsů v podpoře nejen aplikovaného výzkumu a inovací má být Národní plán obnovy (NPO). Při loňských jednáních vláda ubezpečovala Svaz průmyslu, že NPO nabídne další potřebné prostředky, které chybí právě na aplikovaný výzkum. O definitivní podobě NPO vláda zřejmě rozhodne v dubnu. Proto zatím není jisté, které soutěže plánované na podzim tohoto roku se uskuteční. Z původních 5 miliard korun plánovaných na podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím programů TREND, Národní centra kompetence, The Country for the Future, Prostředí pro život nebo Doprava2020+ se Svazu podařilo zatím vyjednat navýšení na 7,5 miliardy korun.

Svaz považuje za úspěch, že po intenzivních jednáních Ministerstvo průmyslu a obchodu navýšilo alokaci pro 3. veřejnou soutěž programu TREND z 1 až na 3 miliardy korun a místo 45 inovativních projektů jich tak bude podpořeno 163. Nyní probíhá příjem žádostí na Technologické agentuře ČR (TA ČR) do programu zaměřeného na energetiku THÉTA a také do podprogramu „Nováčci“ v rámci TRENDu. Na jaře se očekávají soutěže ještě v programech Prostředí pro život, Doprava2020+ a DELTA 2, který se zaměřuje na mezinárodní spolupráci. Svaz nadále usiluje, aby byla také další soutěž programu Národní centra kompetence, podporující spolupráci firem a výzkumných organizací, vyhlášena již koncem letošního roku.

Další pilíř v podpoře aplikovaného výzkumu představují prostředky z kohezní politiky. Poslední výzvy budou vyhlášeny z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) koncem května, a to v programech Aplikace, Inovace, Potenciál, v celkovém objemu 4,5 miliardy korun. V navazujícím Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) se do roku 2027 počítá s inovovanými stěžejními programy Aplikace, Potenciál a Inovace. Zatím není jasné, jak velké podniky se do výzev budou moci hlásit. Na evropské úrovni dosud nebyly schváleny všechny potřebné dokumenty, na které navážou ty národní. Optimistické scénáře předpovídají první výzvy na přelomu roku.

„Firmy samozřejmě kromě dotačních titulů mají možnost využít také daňové odpočty na výzkum a vývoj, kde se Svazu průmyslu podařilo v minulých letech prosadit legislativní změny a nyní apelujeme na vládu a finanční správu, aby tento nástroj maximálně podporovaly a nepanovaly tak obavy z jeho využití,“ říká ředitel Sekce hospodářské politiky Bohuslav Čížek.

Článek vyšel v časopisu Svazu průmyslu Spektrum 2Q/2021. Celé číslo čtěte zde.

kategorie Z hospodářské politiky