Lídři EU se dohodli na rozpočtu a plánu obnovy

Dosažení dohody o plánu obnovy a novém víceletém finančním rámci EU je velmi důležité pro obnovení důvěry v podnikatelské komunitě a pro nastartování ekonomiky. Pro byznys je to vítaná zpráva. Na summitu, který trval od pátku, byl vyjednán složitý kompromis. Nyní je hlavní dostat prostředky co nejrychleji do ekonomiky a k firmám. Konkrétní opatření podporující hospodářské zotavení musí být rychlá a efektivní.

Nad rámec 27 miliard EUR z rozpočtu EU získá Česká republika ještě 8,7 miliardy, právě v rámci Plánu obnovy. Tyto prostředky jsou určeny na dotace a granty. Plán obnovy počítá s rychlejším tokem peněz do ekonomiky, než je běžný sedmiletý rozpočtový rámec. Do roku 2024 může Česko ještě využít dalších více než 15 miliard EUR v podobě zvýhodněných půjček.

Klíčová je nyní rychlost čerpání prostředků a správně a včas připravené projekty k jejich využití. Nové programové období totiž začíná již v roce 2021 a nemožnost využít prostředky ESIF by evropské firmy včetně těch tuzemských výrazně poškodila a zároveň měla negativní dopad i na vývoj hospodářství. Svaz průmyslu a dopravy bude pečlivě sledovat implementaci Plánu obnovy a chce spolupracovat s vládou a jednotlivými resorty tak, aby využití prostředků nic nebránilo a mohly být využity co nejúčelněji.

Gbelec Ondřej
kategorie Evropská unie