LOK-SČL považuje za nejvážnější problém českého zdravotnictví trvale zoufalou personální situaci v českých nemocnicích!

Zhodnocení současné situace v českém zdravotnictví a volba nového vedení Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů (LOK-SČL) byla na programu 23. sněmu LOK-SČL, který se uskutečnil ve středu 24. června v Praze.

Sněm nejprve zvolil nové vedení LOK-SČL. Předsedou byl opět zvolen Martin Engel a místopředsedy Jana Vedralová a Miloš Voleman.

Pokud jde o situaci v českém zdravotnictví sněm LOK-SČL se usnesl, že za nejváženější problém českého zdravotnictví považuje trvale zoufalou personální situaci v českých nemocnicích. Proto vyzval členy vlády a ministra zdravotnictví zvláště, aby tento problémy začali skutečně řešit.

Jako zásadní podmínku pro zlepšení personální situace ve zdravotnictví považuje sněm LOK-SČL navýšení tarifních platů. Jako minimální částku považuje sněm 15% nárůst od ledna 2021.

Sněm LOK-SČL rovněž vítá rozhodnutí vlády o zásadním navýšení plateb za státní pojištěnce do systému všeobecného zdravotního pojištění. Sněm dále apeluje na vládu a ministra zdravotnictví obzvláště, aby tyto prostředky byly využity pro úhrady zdravotnickým zařízením.

Sněm LOK-SČL nadále požaduje zavedení jednotného systému odměňování na základě platových tabulek, neboť stávající roztříštěný systém kritickou personální situaci ještě zhoršuje.

Při hodnocení situace v českých nemocnicích členové sněmu dospěli k názoru, že se de facto vytvořil naprosto neúnosný stav, kdy zajištění nepřetržité lékařské péče je prakticky stoprocentně závislé na práci nemocničních lékařů. Sněm požaduje od Vlády ČR přijetí takových opatření, která více zapojí přednemocniční sektor do poskytování nepřetržité péče.

Sněm LOK-SČL se dále věnoval i zhodnocení průběhu koronavirové krize, Přičemž konstatoval, že považuje činnost ministra zdravotnictví v jejím počátku, to je zejména v oblasti zajištění ochranných pomůcek, za absolutní selhání. Sněm proto také vyzývá Vládu ČR, aby zajistila do budoucna dostatečné množství těchto pomůcek a to v řádné kvalitě.

V této souvislosti Sněm Lok-SČL zároveň poděkoval všem zdravotníkům za zvládnutí krize v minulých měsících. Přičemž LOK-SČL apeluje na předsedu Vlády ČR, aby v součinnosti s odborovými organizacemi zajistil splnění slibů, které veřejně deklaroval 18. dubna 2020. Načež ve svém usnesení z jednání sněmu LOK-SČL konstatuje, že v případě, že tyto sliby nebudou splněny, lze předpokládat, že nasazení zdravotníků v případě opakování krizové situace již nebude s takovým zápalem.

K tomu můžeme jenom dodat, že splnění slibů od premiéra požaduje i další odborová organizace, tj. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR, z čehož plyne, že nejen lékaři, ale i zdravotní sestry a ostatní zdravotnický personál, jsou ve svých požadavcích na zlepšení situace v českém zdravotnictví, zejména v nemocnicích, naprosto zajedno a vyzývají vládu ČR, aby urychleně přistoupila k řešení této neutěšené situace.

  • Zdroj: LOK-SČL