Maďarští učitelé již více než rok protestují

Maďarští učitelé se již více než rok snaží bojovat za zlepšení podmínek ve vzdělávacím sektoru a za svá práva.

Před vypuknutím pandemie v roce 2018 maďarský odborový svaz učitelů PSZ společně s dalšími odborovými svazy ve vzdělávacím sektoru vytvořil společný stávkový výbor a v souladu s právními předpisy zahájil stávková jednání. Po pauze během pandemie byla jednání v roce 2021 obnovena. Nikam to ale nevedlo, protože vláda se snažila „natahovat čas“ a k vyjednávání určila osobu bez rozhodovacích pravomocí.

Maďarští učitelé a jejich organizace ve svých jednáních poukazovali na to, že v Maďarsku chybí pedagogové, platy pedagogů jsou nedostatečné a vzdělávání je podfinancované.

V konkrétních číslech to znamená, že:

 • na začátku školního roku 2022/23 chybělo ve vzdělávacím systému 16 000 učitelů;
 • v následujících pěti letech vzdělávací systém opustí dalších 22 000 učitelů;
 • více než 40 % pedagogů je starších padesáti let a jen 7 % pedagogů je ve věku do třiceti let;
 • v posledních dvanácti letech klesl podíl financí HDP vydávaných na sektor vzdělávání z 5,8 % v roce 2008 na 3,8 % v roce 2020;
 • hrubý plat začínajícího pedagoga je 312 000 Ft (780 EUR);
 • plat pedagogů dosahuje jen 66 % průměrného platu ostatních vysokoškolsky vzdělaných pracovníků;
 • učební plány (osnovy) jsou zastaralé;
 • povinnost vyučovat 25,5 hodiny přímé pedagogické činnosti týdně patří k nejvyšším v Evropě;
 • ve školách chybí nepedagogický personál a specialisté.

V říjnu 2021 došlo k první stávce. Následná jednání s vládou ale nikam nevedla, a proto se maďarští učitelé rozhodli zahájit v roce 2022 masivnější protesty.

Dne 31. ledna 2022 učitelé a jejich odbory vyhlásili dvouhodinovou varovnou stávku. Dne 16. března 2022 stávkovali znova, tentokrát už doopravdy. Maďarským učitelům se podařilo přesvědčit veřejnost, že demonstrace a stávky mají vyšší cíl než jen zvyšování platů učitelů, tedy že jde o budoucnost vzdělávání dětí a jejich následné možnosti uplatnit se na trhu práce.

V září 2022 učitelské odbory za podpory rodičů, dalších učitelských organizací a nevládních organizací vytvořily lidský řetěz kolem vzdělávacích institucí a následně i v ulicích Budapešti. Kromě toho se téměř ve všech regionálních centrech a v Budapešti konaly demonstrace. Lidských řetězů se zúčastnilo téměř 100 000 lidí po celé zemi. V říjnu demonstranti vytvořili řetěz i kolem hlavního města. Na největší demonstraci 23. října 2022 se na nábřeží Dunaje v Budapešti sešlo téměř 80 000 lidí. K další velké demonstraci došlo 26. listopadu 2022 před budovou Parlamentu v Budapešti. Zde demonstranti předali zástupcům ministerstva vnitra (to totiž vykonává nad školstvím v Maďarsku kontrolu) svoje požadavky, které jsou formulovány devíti body. Tyto body jsou:

 1. Veřejný dialog a pravdivé informace

Obnova vzdělávání vyžaduje veřejný dialog a pravdivé informace jak ze strany vlády, tak i ze strany médií.

 1. Úcta k učitelům

Musí skončit zastrašování a perzekvování učitelů za vyjadřování jejich názorů.

 1. Právo na stávku

Učitelům by mělo být navráceno právo na stávku.

 1. Zodpovědné ministerstvo školství

Tedy ministerstvo, které je zodpovědné, kompetentní a nezávislé.

 1. Menší pracovní zátěž

To znamená méně tlaku jak na učitele, tak i na studenty.

 1. Umožnění kvalitního vzdělávání všem

Zajištění kvalitního vzdělávání na všech jeho stupních.

 1. Atraktivní platy ve školství

Plat byl měl odpovídat náročnosti povolání a jeho důležitosti pro společnost.

 1. Prostředí ve školách odpovídající 21. století

Zajištění takového výukového prostředí, které by odpovídalo požadavkům 21. století.

 1. Profesionalita, modernizace, svoboda

Zajištění profesionální autonomie učitelů.

Dvě třetiny veřejnosti za učiteli stojí a často spontánně organizují akce na jejich podporu. Nicméně vláda i nadále odmítá s učiteli jednat a brání reformám školství. Jediné, na co je ochotná přistoupit, je splnit požadavek zvýšit učitelům platy. Ty chce ovšem financovat především z evropských fondů, což je pro maďarské učitelské odbory nepřijatelné. Stávky a demonstrace tedy i nadále pokračují. Zatím poslední stávka proběhla 31. ledna 2023.

Maďarští odboráři se obrátili na Mezinárodní organizaci práce, Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku a Maďarský ústavní soud, kde se domáhají zrušení omezení práva na stávku.

Jaké má vlastně maďarské školství podmínky

Problém maďarského školství se datuje už do roku 2013, kdy vláda strany Fidesz Viktora Orbána provedla rozsáhlou centralizaci školství a hlavně oblast školství poměrně dost zpolitizovala. Veřejné školy se tak z gesce místní samosprávy dostaly pod centrální vedení vlády. To sice na jednu stranu pomohlo chudším obcím, které se se zřizováním a správou škol těžce potýkaly jak administrativně, tak z profesního hlediska, ale na druhou stranu to také vedlo ke snížení autonomie škol a zavedení nových národních osnov (zdůrazňujících mj. vlastenectví). Orbánova vláda navíc sektor vzdělávání převedla pod kontrolu ministerstva vnitra. V dalších letech pak docházelo k omezování práva učitelů na stávku. Školství je považováno za jedno ze základních odvětví, jako jsou na příklad zdravotnictví a energetika. Ve školách i po čas stávky musí být zajištěn dozor nad studenty, minimálně 50 % hodin se musí odučit a poslední ročníky nesmí mít omezenou výuku. Tyto povinnosti tedy stávku prakticky znemožňují, neboť učitelé by tak mohli stávkovat jen ve svém volném čase.

Přiložené video maďarského svazu PSZ ukazuje momenty z jednotlivých demonstrací a stávek:

https://drive.google.com/file/d/1NpEAIj3hWdQ8NKU82YXNIQ45yXtehWDA/view?usp=sharing