Maloobchod – duben 2020 – Prodej v kamenných prodejnách klesl a v internetových obchodech posílil

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v dubnu snížily reálně o 10,9 %, bez očištění o 10,6 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně klesly o 4,8 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) po očištění o sezónní vlivy snížily v dubnu reálně o 4,8 %, přičemž tržby za pohonné hmoty klesly o 2,3 %, za potraviny o 3,7 % a za nepotravinářské zboží o 6,4 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy (při stejném počtu pracovních dní v dubnu 2020 i 2019) snížily o 10,9 %2), v tom za potraviny klesly o 3,4 %2), za nepotravinářské zboží o 15,3 % a za pohonné hmoty o 17,2 %.

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně snížily o 10,6 %2). Tržby za potraviny klesly o 2,8 %2), za nepotravinářské zboží o 15,3 % a za pohonné hmoty o 17,2 %.

Úplné nebo částečné uzavření prodejen v dubnu omezilo prodej v prodejnách s nepotravinářským zbožím i s potravinami. Nejvýraznější meziroční pokles tržeb ve specializovaných prodejnách s nepotravinářským zbožím se projevil v prodejnách s oděvy a obuví (o 81,1 %) a v prodejnách s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 55,1 %). Tržby klesly také v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením (o 28,3 %), s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 11,2 %) a s výrobky pro domácnost (o 9,6 %). Specializované prodejny s potravinami zaznamenaly výraznější pokles (o 40,9 %) než nespecializované prodejny s převahou potravin (o 0,4 %). Naopak významně vzrostly tržby internetového a zásilkového prodeje3) (o 47,5 %).

Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 101,0 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami potravin, oděvů a obuvi, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží a potřeb pro domácnost. Naopak klesly ceny výrobků pro kulturu, sport a rekreaci, počítačového a komunikačního zařízení a pohonných hmot.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel4) klesly reálně meziměsíčně o 20,0 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se snížily o 43,4 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 43,4 %, v tom za opravy motorových vozidel se snížily o 32,2 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 46,4 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases.

Upozorňujeme, že vzhledem k výjimečným opatřením v maloobchodě v souvislosti s onemocněním Covid-19 může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat. Možnost revize je dána faktem, že část dat, která je běžně modelovaná na základě daňových přiznání k DPH z předchozích období, musela být odhadnuta.

Velice děkujeme všem podnikům, které nám data i v současné nelehké situaci poskytly, a umožnily tak ČSÚ zpracovat výsledky.

________________________
1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.
2)
 Rozdíl mezi vývojem očištěných a neočištěných tržeb za prodej potravin byl způsoben zejména rozdílným počtem nadprůměrných a průměrných prodejních dní.
3)
 CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
4)
 CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Poznámky:
Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíce leden až březen 2020 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za duben 2020 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2020 budou publikovány v březnu 2021.

  • Zdroj: Český statistický úřad