Mediální výjimka v Aktu o digitálních službách je sporná

Svaz průmyslu varuje před nezamýšleným dopadem návrhu Výboru Evropského parlamentu pro právní záležitosti (JURI) k článku 27a Aktu o digitálních službách (DSA), který zavádí tzv. mediální výjimku u moderování obsahu. Fakticky by tak zavedl povinnost nutného zveřejnění neboli „must-carry“ pro obsah publikovaný médii (tiskem) a audiovizuálními mediálními službami.

Návrh k článku 27a DSA říká, že velké online platformy nesmí odstraňovat, zamezovat či pozastavovat přístup nebo jinak ovlivňovat obsah tiskových publikací dle definice článků 2(4) Směrnice (EU) 2019/790 (tzv. Copyright směrnice) a audiovizuálních mediálních služeb dle definice článků 1(1)(a) Směrnice 2010/13/EU (AVMS) nebo jiných redakčních médií, u kterých lze v souladu s evropským nebo národním právem vyžadovat odpovědnost vydavatele.

Pokud tedy médium, které se vejde do této široké definice, zveřejní obsah, který by jinak byl v rozporu s DSA nebo podmínkami používání dané platformy, tak samotné platformy (typicky například sociální sítě) nebudou moci cokoliv učinit, aby zastavily šíření potenciálně nezákonného nebo škodlivého obsahu. Do té doby, než by závadný obsah upravilo nebo odstranilo samo médium, které ho původně zveřejnilo, by tak dotyčný obsah mohl být sdílen na velkých online platformách. V návrhu přitom není žádný mechanismus, který by zajistil, že i po stažení takového obsahu z publikujícího média bude velká online platforma na tuto skutečnost upozorněna.

Prakticky to znamená, že článek publikovaný na dezinformačním webu, který má ale redakční kontrolu a vejde se tedy do definice v návrhu článku 27a, bude moci být dále sdílen např. na sociálních sítích, a to velmi dlouho. Prakticky až do té doby, než jej dezinformační web stáhne, pokud tedy tak vůbec učiní. 

Fakticky by to velkým online platformám znemožnilo reagovat na dezinformační či přímo nebezpečný obsah, který například nabádá k nelegální činnosti. To by zcela postavilo na hlavu dosavadní snahu Evropské unie omezit šíření nezákonného či dezinformačního obsahu. Jakákoli jiná zvláštní opatření pro vydavatele – založená spíše na typu tvůrce obsahu než na obsahu samotném – by rovněž narušila snahy o rychlé a efektivní řešení problematického obsahu online. Naopak, stejně jako jiné typy obsahu, bude mít obsah redakčních médií stejné možnosti na odvolání, jaká jsou zaručena návrhem nařízení o digitálních službách.

Svaz průmyslu podporuje liberální přístup k online prostoru, respektující pluralismus médií, kulturní a sociální diverzitu a jednoduchý a snadný přístup k spolehlivým zprávám a informacím. Tento návrh výboru JURI by však podle našeho názoru vedl opačným směrem a podporoval by šíření dezinformací a fake-news, aniž by na ně velké online platformy mohly reagovat. Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje odpovědnost velkých online platforem za šíření obsahu na základně transparentních a objektivních pravidel a odpovědnou kontrolu dodržování těchto pravidel.

Doporučujeme proto, stejně jako další evropské i národní organizace, tento návrh odmítnout, aby se z původní mediální výjimky nestala povinnost must-carry pro obsah, který nikdo – kromě jeho autorů – šířit nechce, ale kvůli článku 27a bude muset. Uvědomujeme si šíři celé problematiky odstraňování obsahu, kterou je třeba nadále diskutovat a přistupovat k ní s maximální citlivostí. Ovšem tak radikální přístup v podobě návrhu článku 27a by nové problémy přinesl, než aby řešil ty potenciálně existující.

kategorie Stanoviska SP ČR