Minimální mzda v nejméně 17 členských státech EU nechrání zaměstnance před chudobou

Podle nejnovějších oficiálních údajů jsou lidé pobírající zákonnou minimální mzdu ve většině členských států EU ohroženi chudobou.

Dvacet dva členských států Evropské unie má zákonem stanovenu výši minimální mzdy, ale ve většině z nich nedosahuje ani hranice rizika chudoby – 60 % mediánové mzdy (střední hodnota mezd, vždy je nižší než průměrná mzda).

V 10 členských státech je zákonné minimum 50 % mediánové mzdy nebo i méně.

To dnes znamená, že miliony lidí v celé Evropě si nemohou dovolit slušnou životní úroveň navzdory zaměstnání na plný úvazek. Podle OECD mají Španělsko, Česká republika a Estonsko nejnižší úroveň zákonné minimální mzdy ve srovnání se mediánovou mzdou.

Evropská odborová konfederace (ETUC) předkládá tyto údaje v rámci konzultací Evropské komise o tom, jak dodržet závazek Ursuly von der Leyenové, aby všichni zaměstnanci v EU měli prospěch ze spravedlivé minimální mzdy.

Zástupkyně generálního tajemníka EOK Esther Lynchová uvedla:

„Principem minimální mzdy je přesně vymezit hranici slušnosti a chudoby. Skutečnost je taková, že zákonná minimální mzda ve většině evropských zemí je vědomě stanovena pod hranicí chudoby, což je skandální. Pokud osoba pracuje na plný úvazek, neměla by si vybírat mezi vytápěním a jídlem.“

„Komise musí mít jasno v tom, co považuje za spravedlivou zákonnou minimální mzdu. To rozhodně nemůže být nižší než 60% mediánové mzdy, to je měřítko rizika chudoby.“

„Je třeba posoudit přiměřenost této hodnoty ve vztahu ke skutečným cenám (spotřebním košům zboží a služeb) definovaným odborovými svazy a zaměstnavateli na vnitrostátní úrovni. „Minimální mzda musí odrážet úroveň životních nákladů. Musí to být doprovázeno opatřeními na podporu kolektivního vyjednávání, které zůstává nejlepším ochranou před chudinskými mzdami.“

Postavení ČR mezi zeměmi EU, ve kterých je minimální mzda pod 60 % mediánové mzdy

(Zdroj: OECD)

Pozn. red.: Evropská odborová konfederace zastupuje 45 milionů členů z 89 odborových organizací EU.