Rekvalifikaci loni absolvovalo přes 9,5 tisíce lidí

Během uplynulého roku se 4 292 uchazečů a zájemců o zaměstnání zúčastnilo některého z široké nabídky zabezpečovaných rekvalifikačních kurzů, které hradil Úřad práce ČR. Dalších 5 270 lidí absolvovalo rekvalifikaci zvolenou. Nejčastěji realizovanou rekvalifikací byly v loňském roce kurzy zaměřené na získání základních počítačových dovedností (celkem 1 780).
 
Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se většinou rozhodují lidé s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a základním vzděláním. Z hlediska věku pak převažují účastníci nad 50 let. V roce 2019 poskytl ÚP ČR na rekvalifikace 94 758 tis. Kč. Částka zahrnuje i prostředky z Evropského sociálního fondu.
 
Cílem rekvalifikačních kurzů je především odstranění bariér, které omezují určitou skupinu lidí ve vstupu na volný trh práce. Jednoduše řečeno – snahou ÚP ČR je umožnit lidem, kterým hrozí, že přijdou o práci, nebo už jsou nezaměstnaní, získání nové kvalifikace, a tím pádem i lepších vyhlídek na novou práci.
 
„Celoživotní vzdělávání je jednou z cest, jak může člověk zvýšit své šance na získání zaměstnání. Úřad práce ČR v tom může lidem pomoci mimo jiné poskytnutím příspěvků na rekvalifikační kurzy, které patří mezi nejvýznamnější nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. I jejich prostřednictvím se tak úřad snaží přispět ke sladění nabídky a poptávky na trhu práce,“ říká generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková a dodává: „Současná příznivá situace odhaluje mimo jiné limity dostupné pracovní síly. Musíme tak umět reagovat na přicházející změny související s Průmyslem 4.0 a Prací 4.0. Ty mohou na jedné straně způsobit zánik některých profesí, na straně druhé ale přinesou možnosti pro vznik nebo posílení důležitosti těch oblastí, kde lidskou práci a osobní přístup stroje nahradit nemohou. A to je příležitost pro další vzdělávání, kariérové
poradenství a v neposlední řadě i rekvalifikace, na které Úřad práce ČR přispívá.
 
Pro srovnání – od ledna do prosince 2018 prošlo rekvalifikačními kurzy 12 900 lidí. ÚP ČR na ně tehdy poskytl 128 410 tis. Kč. Počet těch, kteří během loňského roku absolvovali rekvalifikaci je sice nižší, ale vzhledem k celkovému počtu uchazečů o zaměstnání, který v porovnání s předloňskými hodnotami klesl (jen ke konci prosince 2019 bylo v evidenci ÚP ČR o 16 tis. uchazečů o zaměstnání méně než v prosinci 2018), je poměr účastníků kurzů a nezaměstnaných v evidenci ÚP ČR srovnatelný.
 
 
  • Zdroj: Úřad práce ČR