Vláda vyhlásila státní smutek za Jaroslava Kuberu, dále navrhla Parlamentu vyslat vojáky na protiteroristickou operaci do Mali

Vláda na úvod programu schválila vyhlášení státního smutnu na počest zesnulého předsedy Senátu J. Kubery, 27. ledna 2020.
Vláda na úvod programu schválila vyhlášení státního smutnu na počest zesnulého předsedy Senátu J. Kubery, 27. ledna 2020.
V pondělí 3. února bude v České republice vyhlášen státní smutek k uctění památky zesnulého předsedy Senátu Parlamentu České republiky Jaroslava Kubery. Na jednání v pondělí 27. ledna 2020 o jeho vyhlášení rozhodla vláda Andreje Babiše. Ministři schválili také návrh na účast nanejvýš šedesáti českých vojáků ve francouzské protiteroristické operaci Barkhane na území Mali, Nigeru a Čadu.

Vyhlášení státního smutku za zesnulého předsedu Senátu Jaroslava Kuberu znamená, že v pondělí 3. února budou státní vlajky na úředních a veřejných budovách vyvěšeny na půl žerdi nebo stožáru. V pondělí se také uskuteční v Teplicích smuteční shromáždění k uctění jeho památky a možnost rozloučit se se zesnulým předsedou horní komory Parlamentu budou mít lidé také týž den na pietním shromáždění v pražském Rudolfinu.

Vláda schválila také návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci boje proti terorismu v Mali, Nigeru a Čadu, a to na dobu ode dne schválení Parlamentem České republiky do 31. prosince 2022 v celkovém počtu do 60 osob. Čeští vojáci se mají zapojit do protiteroristické operace Barkhane pod patronací Francie. Bude vytvořeno mnohonárodní úkolové uskupení evropských států Takuba, jehož úkolem bude potírání teroristických organizací působících v regionu Sahelu a poskytování poradenství a asistence jednotkám malijské armády. Účast českých vojáků bude stát minimálně 598 milionů korun, které budou hrazeny z rozpočtu Ministerstva obrany. Další podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva obrany.

Kabinet odsouhlasil také Národní akční plán pro duševní zdraví 2020–2030 a změnu Statutu Rady vlády pro duševní zdraví. Strategický dokument, který připravilo Ministerstvo zdravotnictví a jenž navazuje na Strategii reformy psychiatrické péče, obsahuje pět strategických cílů. Ty by měly přispět ke zlepšení péče o duševně nemocné, k zajištění maximální dostupnosti služeb pro osoby s duševní chorobou a také zajistit respektování a ochranu jejich lidských práv. Ochrana duševního zdraví je jednou z priorit vlády.

Vláda také na návrh vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka odvolala z funkce předsedu Rady Českého telekomunikačního úřadu Jaromíra Nováka a na jeho místo jmenovala dosavadní členku Rady Hanu Továrkovou. Předsedkyní byla jmenována na tři roky. Vláda se zabývala i návrhem podmínek provedení výběrového řízení prostřednictvím aukce na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3 400–3 600 MHz. Ministři se shodli, že současné nastavení podmínek výběrového řízení není dostatečné pro zajištění dlouhodobého cíle vlády snížit ceny mobilních datových služeb na úroveň vyspělých zemí Evropy i světa. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-27–ledna-2020–179254/.