Minirozhovor s novým ministrem dopravy Martinem Kupkou: „Pokud má ministerstvo dobře fungovat, tak musí udržovat kontakt i s odbory.“

V sobotu 18. 12. 2021 uvedl předseda vlády Petr Fiala do funkce nového ministra dopravy Martina Kupku, který úřad převzal od odcházejícího ministra Karla Havlíčka. Využili jsme příležitosti a položili mu pár otázek.

Váš vztah k odborům?
Důležitý partner pro jednání o tom, jak dál v oblasti dopravy, zejména v železniční dopravě. Je jasné, že pokud má ministerstvo dobře fungovat, tak musí udržovat kontakt jak s odbornými organizacemi, ŽESNAD, ČESMAD, tak samozřejmě i s odborovými organizacemi v dopravě. Jak České dráhy, tak i další dopravci jsou významnými zaměstnavateli.

Mezi čtenáři Obzoru jsou i dopisovatelé, kteří mají dopravu jako koníčka a věnují svůj volný čas problémům, spojených například i s tarifem. Jízdenku OneTicket považují za nedotažený, nefunkční projekt. Budete ochoten naslouchat i těmto hlasům?
Nám záleží na tom, aby cestování po České republice veřejnou dopravou bylo co nejjednodušší. Je jasné, že doklad, který by dokázal postihnout co největší škálu dopravců, i zahrnout co největší škálu regionů, je určitě pozitivní zprávou pro cestující…

…Ale takový, promiňte, že vám skáču do řeči, zatím neexistuje…
Ano, právě proto budeme hledat způsob, jak tento systém rozvíjet, abychom dokázali překlenout různé tarifní systémy napříč kraji, abychom dokázali zajistit to, že i ostatní dopravci to budou akceptovat. To je případ chytrého clearingu („clearing“ = rozúčtování jízdného mezi jednotlivé dopravce). Jde o princip dnešní OneTicket, kdy se rozúčtovává zaplacené jízdné (dělá CENDIS) dopravcům podle toho, kolik kilometrů cestující s nimi ujel. V případě integrovaných dopravních systémů taková kontrola cestujícího průvodčím ovšem neprobíhá. To bude potřeba tedy vyřešit.

Takže jste ochoten naslouchat i názorům laické veřejnosti?
No jasně. Nám jde o to dát dohromady systém, který bude co nejlépe funkční.

________________
Pod čarou…

Premiér Fiala po uvedení Martina Kupky do funkce na téma slev na jízdném: „My jsme opakovaně řekli, že plošné slevy na jízdném, tak jak byly nastaveny, se nám nezdají rozumné a myslíme si, že takto by to být nemělo. Ale samozřejmě to neznamená, že teď vláda přijde a všechno škrtne. My jsme si dobře vědomi toho, že jsou i lidé, třeba senioři ve venkovských oblastech, kteří si zaslouží, aby měli určitou podporu pro využívání veřejné dopravy, protože je to často jejich jediná šance, jak se dostat k lékaři, nebo na nákup. Takže jsme připraveni se na ten systém podívat, a tam, kde to je rozumné, tak to v nějaké podobě zachováme.“

Martin Kupka: „Ale ten zásah musí být citlivý: jednak i proto, aby se nestalo to, že to co stát na jedné straně ušetří, tak na druhé straně budou muset z jiné kapsy vynaložit kraje. Tak v tomto směru budeme hledat model, který by znamenal rozumnou úsporu a zároveň významně neomezil českou veřejnost.“

 

 

  • Zdroj: ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ