Ministerstvo školství řadu kroků ještě nedomyslelo

Rozhodnutí otevřít školy k 25. 5. 2020, respektive možnost (na bázi dobrovolnosti) osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol, nepovažujeme za koncepční ani rozumný krok.
 
Velké riziko vidíme v navrhované organizaci výuky, v tzv. školních skupinách po patnácti dětech ve třídě. V řadě škol totiž nelze zabezpečit dodržování jakýchkoliv bezpečných vzdáleností mezi dětmi.
 
V této souvislosti vystávají dotazy a problémy, které by měly být co nejdříve jednoznačně zodpovězeny a vysvětleny ještě před dalšími kroky, např.:
 
Metodika pro MŠ, ZŠ a SŠ by měla jasně definovat, jak postupovat v případě, kdy ředitel školy nebude schopen zajistit všechny podmínky pro její provoz, a to zejména s ohledem na bezpečnost a zdraví všech přítomných.
 
Definovat jasně co jsou rizikové skupiny, kritéria rizikovosti, a jak budou zaměstnanci ochráněni.
 
Vydat jednotný formulář čestného prohlášení pro rodiče.
 
Kdo zajistí ochranné prostředky pro zaměstnance i žáky, např. dezinfekce. S tím souvisí i otázka roušek – kolik, kdy, jak? A co dělat v případě, kdy vše nebude možné zabezpečit v dostatečném množství? V krizové situaci nechávat všechno na ředitelích škol je značně alibistické.
 
Co s žáky prvního stupně ve speciálních školách? Jak v odpoledních družinách?
 
Jak se budou utvářet školní skupiny a pravidla jejich utváření –  jak například zjistit, které děti budou do základních škol docházet?
 
Je třeba upřesnit představu o rozsahu výuky, o kombinaci učení ve škole a doma. (Řada učitelů přece vyučuje částečně online.)
 
Problematika hodnocení žáků, otázka jednotných přijímacích zkoušek a maturit v souvislosti s bezpečností práce. A najdou se jistě mnohé další body k diskusi…
 
Ministerstvo školství lze jistě pochválit za pružný přístup i schopnost improvizace, kterou prokázalo. Zaměstnanci školství určitě nechtějí nic blokovat, jen chtějí, aby se s nimi hrálo fér, a v rámci možností se eliminovala rizika pro všechny.
 
František Dobšík – předseda Školských odborů
 
P. S. Děkujeme všem za podměty, které nám začaly od vás přicházet po zhlédnutí tiskové konference ministra školství, vysílané na ČT.  Naši právníci se jimi již zabývají a co nejdříve je odešleme na ministerstvo (rádi bychom již zítra, 16. 4. 2020).
 
 
  • Zdroj: Českomoravský OS pracovníků školství