Hasičům přibyly v době nouzového stavu další mimořádné úkoly

Kromě obvyklé práce, kterou hasiči v rámci Správy železnic vykonávají, přibyly jim v době nouzového stavu další povinnosti, které mají za cíl udržet trvalé zajištění bezpečnosti a provozuschopnosti dopravní cesty na železnici v potřebném rozsahu.
 
Mezi tyto úkoly patří zejména provádění dezinfekce vlaků, nádražních hal a nástupišť, ale i některých pracovišť. Mezi ty patří především centra dálkového řízení provozu (CDP) v Praze a Přerově. Samotné jednotky požární ochrany (JPO) v rámci HZS Správy železnic jsou pro tyto úkoly vybaveny potřebnými ochrannými prostředky, doplněnými o další pomůcky, jako jsou respirátory, dezinfekční prostředky, či ochranné obleky.
 
„Naše jednotky jsou zřízeny především proto, aby trvale udržovaly bezpečnost a rychlé odstraňování mimořádných událostí v rámci železniční dopravní cesty, toto provádíme i za mimořádného stavu. Tedy zajišťujeme bezpečnost na železnici, aby jezdily vlaky, aby se lidé dostali do práce, aby zboží, které vlaky přepravují, se dostaly včas na místo doručení,“ říká Marcel Bortl z JPO Přerov, předseda Výboru OSŽ hasičské záchranné služby. „Jako speciální úkol, který souvisí s touto mimořádnou nouzovou situací, je dezinfekce uzavřených prostor, doprava dezinfekce a ochranných prostředků na potřebná místa, ale i případná evakuace vlaků. V případě potřeby, jsme schopni pomoct i jednotkám HZS ČR, protože jsme součástí integrované záchranné služby (IZS),“ dodává.
 
V rámci JPO Přerov se přerovští hasiči Správy železnic účastnili i zajištění potřebných opatření v oblasti Uničovska a Litovelska, která byla na čtrnáct dní uzavřena v hermetické karanténě. Jak připomíná Marcel Bortl, mimořádná situace ukázala vynalézavost a kreativitu naších lidí především v tom, že když je něčeho nedostatek, tak jsme schopni si vždy pomoci.
 
(Rozhovor s Marcelem Bortlem bude zveřejněn v Obzoru č. 9, který vyjde 28. dubna).

 
  • Zdroj: ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ