Vyplácení evropských dotací se nezpomalí ani v době nouzového stavu

Ministerstvo práce a sociálních věcí zajišťuje i v době nouzového stavu řádné fungování Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Snahou je, aby příjemci dotací z řad zaměstnavatelů, neziskových organizací a mnoha dalších nepocítili žádné komplikace či omezení.
 
MPSV vynaložilo maximální úsilí, aby příjemci měli včas prostředky na pokrytí svých výdajů. Za březen se tak podařilo schválit výdaje v téměř dvojnásobné výši oproti původnímu plánu a na účty příjemců bylo odesláno 686 milionů Kč. Šlo například o výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti, poskytování sociálních služeb, podporu mladých lidí a rodičů či vzdělávání zaměstnanců.
 
Pokud příjemci doloží své výdaje v termínu a se všemi potřebnými náležitostmi, k čemuž mohou využít elektronické konzultace se svými projektovými manažery, nemusí mít obavu, že by kvůli omezením spojeným s nouzovým stavem museli čekat na peníze déle než obvykle. Propláceno je nyní až 60 žádostí o platbu denně a výdaje schválené v průběhu března příjemci již buď obdrželi, nebo je mohou očekávat v nejbližších dnech. Rovněž ti, kdo s realizací svých projektů teprve začínají, mohou se slíbenou podporou počítat. MPSV průběžně proplácí i zálohové platby pro nové projekty, jen v březnu jich bylo odesláno přes 200.
 
OPZ se tak nadále a bez problémů přibližuje svému cíli – zajistit vyčerpání všech prostředků, které v něm má Česká republika k dispozici. Ukazují to i čísla za březen, podpořeno je již 8 367 projektů v celkovém objemu 71 mld. Kč (102 % alokace programu), finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu jsou ve výši 49 % alokace programu a certifikované výdaje vyžádané na Evropské komisi představují rovněž 49 % alokace programu. Podpořeno bylo téměř 400 tisíc účastníků.
 
 
  • Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí