Světová banka zmrazuje investice do soukromého ziskového vzdělávacího sektoru

Mezinárodní finanční korporace (IFC), která patří do skupiny Světové banky, učinila oficiální závazek, že zmrazí jakékoliv přímé a nepřímé investice do soukromého ziskového vzdělávacího sektoru na úrovni mateřských, základních a středních škol.
 
Tuto zprávu uvítala organizace Education International, jejímž je ČMOS PŠ členem, neboť dle jejího názoru financování soukromého sektoru v oblasti vzdělávání bylo v rozporu s cílem udržitelného rozvoje SDG 4, který míří na zajištění rovného a inkluzivního vzdělávání pro všechny.
 
Po zmrazení investic do soukromého ziskového vzdělávacího sektoru ze strany IFC bude následovat zhodnocení portfolia vzdělávání v rámci IFC provedené nezávislou hodnotící skupinou Světové banky. Tato skupina se zaměří na kritéria jako výsledky vzdělávání, přístup ke vzdělávání, chudoba a nerovné podmínky. Následně proběhne proces veřejné konzultace, který se bude snažit určit, zda existují nějaké výjimečné okolnosti, za kterých by budoucí investice IFC měly směřovat do soukromého ziskového vzdělávacího sektoru.
 
 
  • Zdroj: Českomoravský OS pracovníků školství