Ministryně Dostálová: Dary se do dotace z programu Živel nezapočítávají! Zároveň zvýhodníme pojištěné

Předseda vlády Andrej Babiš během mimořádné schůze kabinetu, 7. července 2021.
Předseda vlády Andrej Babiš během mimořádné schůze kabinetu, 7. července 2021.
Vláda dnes na mimořádném jednání 7. července 2021 schválila úpravu nařízení vlády pro obnovu obydlí tak, aby bylo naprosto jasné, že se dary do dotace z programu Živel nezapočítávají. Vzhledem k tomu, že na Ministerstvu pro místní rozvoj máme také již zpětnou vazbu od mobilních týmů úředníků přímo z postižených obcí, udělali jsme další změny, které lidem usnadní pořízení nebo obnovení domovů a návrat do normálního života.

Nikdy jsme neměli v úmyslu dary započítávat do dotace, teď už žádné jiné výklady nehrozí. Chceme také více zvýhodnit pojištěné, budeme ale i nadále solidární s těmi, kteří se nepojistili,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj klára Dostálová.  

Program Živel jsme vypsali hned druhý den po katastrofě, abychom dali okamžitě lidem jistotu, že jim vláda pomůže. Situace se přirozeně vyvíjí. Na základě podnětů našich mobilních týmů, které posledních pět dní úřadovaly přímo na místě, jsme proto dnes nařízení upravili. Tornádo je úplně nová situace, se kterou Česká republika nemá žádné zkušenosti, takže je nutné reagovat na všechny nové poznatky a problémy, které se objevily v terénu, jak to nyní vláda udělala,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj.

Kromě toho, že vláda odstranila nešťastnou formulaci o veřejných sbírkách, která vyvolala různé interpretace, upravila také možnost, aby si například rodinní příslušníci mohli mezi sebou převádět majetek podpořený dotací. Rozhodli jsme se také více zvýhodnit ty občany, kteří byli odpovědní a pojistili se. Do celkové škody se bude započítávat jen sedmdesát procent pojistného plnění. Rozhodovat tedy nebude sjednaná výše pojistky, ale skutečně vyplacená částka. „Věřím, že tyto a další změny, které jsme dneska na vládě schválili, pomůžou lidem zmírnit těžkou situaci, do níž se kvůli přírodní katastrofě, kterou nikdo nemohl v těchto končinách čekat, dostali,“ dodala Klára Dostálová.

Nařízení vlády nijak neomezuje tzv. vícezdrojové financování. Obnova obydlí může být finančně pokryta z části z vlastních finančních zdrojů žadatele o podporu, z části z dotace, případně úvěru podle nařízení vlády a z části např. z pojistného plnění či finančních prostředků, které žadatel obdrží z veřejné sbírky obětem živelní pohromy. V souladu s rozpočtovými pravidly, zákonem o Státním fondu podpory investic a účelovou vázaností dotace a úvěru bude nadále nezbytné, aby byla dodržena zásada, že veškeré finance poskytnuté v rámci státní podpory byly využity na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj