Reprezentační prostory Lichtenštejnského paláce si v sobotu a ve státní svátky přišlo prohlédnout 850 zájemců

Reprezentační prostory Lichtenštejnského paláce si v sobotu a ve státní svátky přišlo prohlédnout 850 zájemců, 6. července 2021.
Reprezentační prostory Lichtenštejnského paláce si v sobotu a ve státní svátky přišlo prohlédnout 850 zájemců, 6. července 2021.
Dny otevřených dveří započaly komentovanými prohlídkami Lichtenštejnského paláce v sobotu 3. července 2021. Návštěvníci si mohli poslechnout výklad o zajímavé, místy pohnuté historii paláce i v následujících svátečních dnech 5. a 6. července, kdy si Česká republika připomněla významný Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a Den upálení mistra Jana Husa.

Za doprovodu průvodců si mohli zájemci projít impozantní salonky Lichtenštejnského paláce situovaného u břehu řeky Vltavy na pražské Kampě, jehož prostory česká vláda využívá k reprezentačním účelům i ubytování státních delegací. Návštěvníkům se tak naskytla možnost nahlédnout do míst, která v minulosti hostila například britskou královnu Alžbětu II., španělského krále Juana Carlose či japonského císaře Akihita.  Jako zpestření prohlídkové trasy si zájemci mohli prohlédnout i výstavu protokolárních darů předsedy vlády ČR, které si český premiér Andrej Babiš přivezl ze svých zahraničních cest.

Abychom zajistili bezpečné prostředí i pohodlí návštěvníků, prohlídky se účastnilo vždy jen 10 osob. Exkurze probíhaly po celé 3 dny, vždy po 15 minutách. Velký zájem ze strany veřejnosti o návštěvu Lichtenštejnského paláce byl patrný po celou dobu konání dnů otevřených dveří. Další možnost nahlédnout do těchto impozantních prostor bude 7. a 8. srpna v rámci festivalu Open House 2021.

Podrobnější informace o historii Lichtenštejnského paláce naleznete na našich webových stránkách.