Mohlo by se hodit aneb aktuální informace ze světa sociálního podnikání a zaměstnávání znevýhodněných

MPSV ČR zveřejnilo na https://ceske-socialni-podnikani.cz/socialni-podnikani/clanky/3961-dotaznikove-setreni-socialnich-podniku-2019 výsledky rozsáhlého šetření mezi cca 400 sociálními podniky v ČR, reagovalo okolo 180 respondentů. Převahu tvoří právě integrační sociální podniky zaměřené na zaměstnávání znevýhodněných – převážně osob se zdravotním postižením.   Zpracované výsledky jsou prvním podobným dokumentem podávajícím plastické informace o tomto stále rostoucím segmentu v českém prostředí i o jeho problémech a potřebách.

Připomínkovým řízením procházejí aktuálně dvě novely zákona 435/2004Sb. o zaměstnanosti. První z nich navrhuje zavedení institutu „zvlášť znevýhodněných osob na trhu práce“ (nejen OZP, ale i jinak znevýhodněných), tato kategorie by mohla být podpořena na trhu práce nově navrhovaným příspěvkem dle §112a až po dobu 3 let od nástupu do zaměstnání.

Druhá novela přináší některé návrhy, týkající se podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na tzv. „chráněném“ trhu práce. Jedná se především o některá omezení při využití příspěvku dle §78a (podpora OZP, kteří jsou statutárními orgány společnosti, zvýšení příspěvku na asistenci a dopravu). Další navrhovanou změnou je diferenciace odvodu za neplnění povinného podílu OZP dle §81 (v závislosti na míře plnění) a snížení ročního limitu náhradního plnění.

Zejména ke druhé novele existuje řada kritických a negativních připomínek.

  • Zveřejněno: 03.03.2020
  • Autor: Ing. Karel Rychtář