Vláda schválila další rozvoj dálničních oddělení policie

Vláda na jednání v pondělí 2. března 2020 schválila mimo jiné plán na navýšení počtu policistů do roku 2023.
Vláda na jednání v pondělí 2. března 2020 schválila mimo jiné plán na navýšení počtu policistů do roku 2023.
Dálniční oddělení Policie ČR posílí do roku 2025 o 750 nových lidí. Vláda Andreje Babiše totiž na jednání v pondělí 2. března 2020 schválila dokument Rozvoj dálničních oddělení Policie České republiky do roku 2025, který s takovým posílením dálniční policie počítá. Ministři řešili také osm poslaneckých legislativních předloh a seznámili se se záměrem Ministerstva dopravy na řešení systému prodeje a evidence elektronických dálničních známek.

Personální posílení dálničních oddělení Policie ČR, které vláda odsouhlasila, je podle Ministerstva vnitra nezbytným předpokladem pro další zvyšování bezpečnosti provozu na českých dálnicích a také reakcí na rozšiřující se dálniční síť. Proto ze 750 nově schválených míst bude 231 míst vyhrazeno na posílení stávajících dálničních oddělení a 519 systemizovaných služebních míst bude zřízeno v souvislosti s nezbytným zajištěním činnosti dálničních oddělení na nových dálničních úsecích.

Vláda současně schválila také novou systemizaci služebních míst Policie ČR pro letošní rok s výhledem do roku 2023, které kromě těchto 750 místo pro dálniční policii počítá v následujících letech s posilováním i ostatních policejních útvarů, především služebních míst v působnosti krajských ředitelství Policie ČR. Celkem by měla Policie ČR do roku 2023 nabrat 3 000 nových lidí. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

Ministři schválili také další podporu zdrojových a tranzitních zemí migrace v Africe pro roky 2020 až 2022. V těchto třech letech Česká republika pošle na pomoc africkým zemím se zvládáním migrace celkem 300 milionů korun, po 100 milionech každý rok. Peníze budou určeny především na programy posilující bezpečnost a sociálně-ekonomický rozvoj nejhůře postižených oblastí, což jsou opatření, která by měla tamní obyvatele motivovat zůstat doma a nevydávat se na riskantní cestu do Evropy.

Program počítá i se zapojením českých firem a neziskových subjektů a zaměřuje se na Maroko, Mali a Etiopii a dále pobřežní státy západní Afriky Senegal, Ghanu, Nigérii a Pobřeží slonoviny. Více informací naleznete v tiskové zprávě Ministerstva zahraničních věcí.

Vláda se také seznámila s informacemi vicepremiéra a ministra dopravy Karla Havlíčka o vývoji příprav systému elektronické dálniční známky a zajištění služeb supervizora systému elektronického mýtného. Oba projekty bude nově zajišťovat státní podnik CENDIS. Stát za vybudování, provoz a případný rozvoj informačního systému elektronických dálničních známek v následujících čtyřech letech zaplatí 128 milionů korun namísto původně avizovaných 401 milionů korun. Za vybudování kontrolního systému placení mýta stát zaplatí 32 milionů korun a za čtyřletý provoz systému uhradí necelých 106 milionů korun. Toto řešení ušetří státní pokladně dalších 170 milionů korun. Další podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva dopravy.

Ministři se zabývali také osmi poslaneckými předlohami. Sedm z nich vláda nepodpořila, pouze k návrhu na novelu zákona o zajišťování obrany České republiky přijala neutrální stanovisko. Navrhovatelé chtějí prosadit, aby se v české legislativě objevil nový pojem podnik zabezpečující úkoly pro obranu státu, přičemž takový státní podnik by mohlo zřídit výhradně Ministerstvo obrany a podílel by se na zajišťování obrany státu.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-2–brezna-2020–180003/.