Technici a inženýři oslavují svůj světový den

Letos poprvé se slaví Světový inženýrský den. Na 4. března ho vyhlásila Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO). Chce tak zdůraznit nezastupitelnou roli techniků, inženýrů a technických odvětví v moderním světě a jejich přínos pro udržitelný rozvoj.

Technici a technická odvětví jsou nezastupitelní pro udržitelný rozvoj a moderní způsob života. Uvědomuje si to také organizace OSN UNESCO, která prohlásila 4. březen Světovým inženýrským dnem. „Když se podíváme na všech sedmnáct cílů udržitelného rozvoje OSN, tak jejich naplnění se bude odvíjet zejména od výsledků výzkumu a vývoje a od schopnosti převést tyto výsledky do praxe. Tady je význam techniků, konstruktérů či architektů nezastupitelný. České inženýrství má skvělou tradici a úroveň a přispívá ke vzniku mnoha technických řešení, která vidíme po celém světě,“ říká Eduard Palíšek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Řada úspěšných českých firem se zaměřuje například na oblast zdraví, komunikací, výrobu pitné vody, čisté energie či budování chytrých měst. Český inovativní průmysl snižuje svůj dopad na životní prostředí a usnadňuje práci svých zaměstnanců.

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA SE BEZ TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ NEOBEJDE

Z hlediska udržitelného rozvoje a plnění jeho ambiciózních cílů se svět dostal do zlomového okamžiku. Přechod z lineární na cirkulární ekonomiku je v plném proudu. Kromě změny spotřebitelských vzorců každého člověka je nutné řešit otázky, jako jsou předcházení vzniku odpadů, využívání odpadů, recyklace, zacyklení surovinových i energetických toků, úspory a dokonalejší čištění vody. „Samotné výrobky budou vyžadovat často úplně nový design, aby zapadaly do konceptu cirkulární ekonomiky. To jsou všechno výzvy, které vyžadují náročná technická i technologická řešení. Zde je opět velký prostor pro inovace,“ dodává Eduard Palíšek.

Totéž platí pro všechny oblasti energetiky a klimatu. Čekají nás nové výzvy právě v oblasti klimatu. Zelená dohoda pro Evropu má směřovat ke klimatické neutralitě v roce 2050. Je třeba najít opatření, která zachovají konkurenceschopnost českého průmyslu a nebudou přenášet velmi vysoké náklady na plnění těchto cílů v neúnosné míře na naše firmy a obyvatelstvo. „Zajištění klimatické neutrality v roce 2050 je obrovskou výzvou nejen pro české inženýrství, ale také pro řadu průmyslových oborů, neboť dosud v některých odvětvích neexistují široce použitelné technologie k dosažení bezuhlíkové výroby,“ uvádí Eduard Palíšek.

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ JE KLÍČEM K ÚSPĚŠNÉ BUDOUCNOSTI

V tomto ohledu bude mít klíčový význam technického vzdělávání, zejména kvalitní výuka matematiky, která rozvíjí schopnosti studentů logicky uvažovat. „Bez této schopnosti a bez matematiky není technologický pokrok možný. I proto za Svaz průmyslu podporujeme technické vzdělávání, řešíme maturitu z matematiky a změnu vzdělávacího systému tak, aby odpovídal budoucím potřebám společnosti,“ vysvětluje Eduard Palíšek.

Svaz průmyslu a dopravy ČR i jeho členové podílejí v praxi se na naplňování strategického rozvoje České republiky, a v obecné míře tak naplňují také rozvojové cíle OSN.