MPSV představilo balíček návrhů na pomoc rodinám

Svaz průmyslu a dopravy celý týden jedná s vládou o možných kompenzacích pro firmy i zaměstnance v důsledku šíření nového typu koronaviru. Výsledkem těchto jednání je mimo jiné balíček návrhů na pomoc rodinám, který představilo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Aktuální epidemiologická situace, uzavření škol a vyhlášení nouzového stavu v České republice přivedly mnoho rodin do složité situace, a to kvůli zajištění mimořádné péče o děti a možného dočasného snížení příjmu. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto v pátek 13. března na jednání vlády představilo návrh zákona, který by měl být schvalován ve stavu legislativní nouze, aby mohli rodiče o své děti pečovat a zároveň nezůstali bez finančních prostředků. Navrhovaný balíček i návrh zákona projedná vláda v pondělí 16. 3. 2020.

Konkrétně se opatření týká tří nejdůležitějších oblastí spadajících do gesce MPSV. V nemocenském pojištění se podle představeného návrhu prodlužuje podpůrčí doba pro ošetřovné, a to o dobu, po kterou trvalo uzavření příslušného zařízení nebo školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii. Na základě tohoto zákona se nově umožňuje poskytnout finanční příspěvek také osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které pečují o dítě do 15 let věku nebo o starší nezaopatřené zdravotně hendikepované dítě a z tohoto důvodu při uzavření příslušných zařízení z důvodu epidemie nemohou nadále vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, která je hlavním zdrojem jejich příjmů. 

Podrobné informace o podobě navrhovaného zákona si můžete přečíst v tiskové zprávě MPSV.

kategorie Právní infoservis