Vláda pozastavila žádosti do programů ekonomické migrace

Kvůli opatřením proti šíření koronaviru Česko až do odvolání nepřijímá pracovníky ze zahraničí prostřednictvím vládních programů. Vláda v pátek také rozšířila povinnou karanténu pro občany vracející se z rizikových zemí, ze kterých dříve vyhlásila zákaz vstupu cizincům do Česka.

Za rizikové oblasti vláda vedle Číny, Jižní Koreje, Íránu a Itálie označila rovněž Španělsko, Rakousko, Německo, Norsko, Švédsko, Francii, Belgii, Nizozemsko, Dánsko, Velkou Británii a Švýcarsko.

„Zavádíme a nařizujeme v účinnosti od 16. března 0:00 zákaz vstupu pro všechny cizince s výjimkou cizinců s přechodným nebo trvalým pobytem. Vláda rozhodla, že zakazuje občanům ČR a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem vycestovat z území ČR,“ řekl v pátek premiér Andrej Babiš.

Výjimku budou mít například řidiči kamionů, autobusů, vlaků či příslušníci záchranných sborů. Lidé, kteří pracují v příhraničí do 50 kilometrů od českých hranic, do práce nadále jezdit mohou. Od sobotní půlnoci vláda zároveň zakazuje návštěvy ve věznicích a detenčních ústavech. Vězňům bude umožněno více telefonovat s příbuznými a změní se systém doručování balíků.

PŘÍJEM PRACOVNÍKŮ ZE ZAHRANIČÍ POMOCÍ VLADNÍCH PROGRAMŮ JE POZASTAVEN

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v Česku a s tím spojeného pozastavení přijímání žádostí o víza na zastupitelských úřadech ČR je zároveň s okamžitou platností pozastaven příjem žádostí do všech vládních programů ekonomické migrace. 

V návaznosti na tuto situaci jsou důležité následující informace:

  • Již přijaté žádosti o zařazení do vládních programů resortům nezasílejte. Rovněž doporučujeme, aby nové žádosti ze strany garantů do ukončení nouzového stavu nebyly přijímány.
  • U již zařazených žádostí do programů se ruší všechny termíny k podání žádostí na zastupitelských úřadech, avšak zařazení do programů zůstává zachováno. Žadatelům, kterým již byl stanoven termín na zastupitelském úřadu ČR, bude tento termín posunut na dobu skončení nouzového stavu. O nových termínech budou zaměstnavatelé informováni. Žadatelé ani koordinátoři nebudou o zrušení termínů informováni ze strany zastupitelských úřadů jednotlivě. Informace bude zveřejněna na webových stránkách zastupitelských úřadů a MZV.
  • Řízení o žádostech o zaměstnanecké karty, které již byly přijaty zastupitelskými úřady, se až do skončení nouzového stavu přerušují.
  •  I v případě, že žadatelé byli informováni o udělení zaměstnanecké karty a vyzváni k dostavení se na zastupitelský úřad pro převzetí vstupního víza, se řízení přerušuje a víza budou vydávána až po skončení nouzového stavu.
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu k dnešnímu dni vynulovalo všechny kapacity v systému přidělování jedinečných kódů Programu kvalifikovaný zaměstnanec na webu MPO. Po skončení nouzového stavu naváže na stav volných kapacit k dnešnímu dni.

Pro podrobnější informace o nouzovém stavu a zastavení příjmu víz sledujte webové stránky Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí.

kategorie Pro zaměstnavatele