MPSV vítá vyjádření Národní rozpočtové rady k reformě důchodů

Zpráva NRR potvrzuje závěry Komise pro spravedlivé důchody, že udržitelnost důchodového systému musí být postavena i na reformě daňového systému.
 
NRR také pozitivně hodnotí navrhovanou konstrukci důchodového systému, který existuje v několika zemích OECD a podle Rady má ve srovnání se stávajícím stavem několik výhod. Za nejpodstatnější z nich považuje otevření prostoru pro snížení sazeb pojistného na sociální zabezpečení a změnu struktury daňového břemene ve prospěch snížení daňového zatížení práce.
 
„Jsem ráda, že se Národní rozpočtová rada shoduje s našimi závěry, že je změnu penzijního systému potřeba doprovodit daňovou reformou. Peníze na budoucí důchody nechceme hledat ve větším zdanění lidí, naopak bychom se měli zaměřit na zdanění kapitálu. ČSSD prosazuje zdanění bank a velkých nadnárodních korporací. Smyslem důchodové reformy je, aby lidé měli po celoživotní práci důstojné důchody, které porostou v souladu s ekonomickým vývojem,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).
 
Důchodová reforma přichází s novým způsobem výpočtu penzí. Zásadně změní podobu státního pilíře. Cílem změn je nastavení takového důchodového systému, který bude poskytovat spravedlivé a důstojné důchody, ocení zásluhovost předchozí pracovní aktivity, bude široké veřejnosti srozumitelný a bude dlouhodobě udržitelný. Nový systém by také měl více ocenit pečující, zajistit minimální životní standard seniorů a zároveň myslet i na budoucí důchodce.
 
„Těší mě, že práce důchodové komise, ve které zasedají nejen politici, ale především velké množství odborníků z praxe, nepřichází vniveč. Národní rozpočtová rada potvrzuje závěry, ke kterým tato Komise na svých jednáních došla,“ dodává předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody Danuše Nerudová.

 
 
  • Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí