Musíme vyvinout maximální úsilí a předejít chaotickému brexitu

Lídři evropského byznysu prodiskutovali témata klíčová pro budoucnost průmyslu. Věnovali se mimo jiné ambici byznysu pro budoucnost EU po roce 2030, vizi pro oblast energetiky a klimatu do roku 2050 či brexitu. Jednali s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem o prioritách a vývoji předsednictví Rakouska v Radě EU. Šéfy delegací přijal ve svém sídle sám prezident Rakouska Alexander Van der Bellen.

Lídři evropského byznysu ve Vídni přijali společné prohlášení 36 členských svazů BusinessEurope. Zdůraznili v něm, že je nezbytně nutné předejít chaotickému brexitu. Firmy potřebují jistotu a rovné podmínky. Vyzvali proto EU27 a UK k přijetí rozvodové dohody, jejíž součástí je přechodné období, během kterého bude členství UK ve vnitřním trhu a celní unii dočasně zachováno. „Shodli jsme se, že situace bez dohody by negativně dopadla jak na UK, tak na EU. Tento scénář zkrátka nepřipadá v úvahu a je třeba se mu vyhnout. Vyzvali jsme proto všechny strany, aby vyvinuly veškeré úsilí a chaotickému brexitu předešly,“ řekl po jednání prezident SP ČR Jaroslav Hanák.

Načasování diskuze o brexitu bylo více než aktuální. Konalo se totiž jen dva dny před speciálním summitem hlav států a vlád v Bruselu, který byl svolaný na neděli 25. listopadu. Jeho výsledek je pro byznys pozitivní. „Vítáme podporu návrhu dohody o odchodu Velké Británie z EU i politické deklarace o budoucích vztazích ze strany lídrů evropské sedmadvacítky. Dostává nás to opět o krok dál od katastrofického scénáře bez dohody. Nicméně vzhledem k nestabilní politické situaci v Británii, jejíž parlament bude o dohodě teprve hlasovat, nejistota nadále přetrvává,“ dodala generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR Dagmar Kuchtová.

Britský parlament bude o dohodě hlasovat v druhém prosincovém týdnu, výsledek tohoto hlasování je ovšem značně nejistý. Na straně EU bude muset dohodu posléze ještě ratifikovat Evropský parlament, který bude o dohodě hlasovat nejspíš začátkem roku 2019. Formálně ji bude muset odhlasovat i kvalifikovaná většina členských států.

Lídři evropského byznysu ve Vídni také prodiskutovali společnou vizi, jak by měla EU vypadat v roce 2030. „Byznys chce silnou, nezávislou, funkční a soudržnou Evropskou unii, která bude světovým lídrem v inovacích, digitalizaci a udržitelnosti. Firmy sehrávají aktivní a klíčovou roli ve společnosti, potřebují k tomu ale vhodné podmínky. Konkurenceschopnost a inovace musí být proto v centru pozornosti při tvorbě politik,“zdůraznil viceprezident SP ČR Stanislav Kázecký. Ambice evropského byznysu by měla být zveřejněna ještě před Vánoci.

BusinessEurope bude se svými členy v následujících měsících pracovat také na společné vizi pro oblast energetiky a klimatu. Obdobně jako Komise, která by měla přijít se svoji vizí již tento týden, se byznys zamýšlí nad směřováním této oblasti s výhledem do roku 2050. V souvislosti s blížící se klimatickou konferencí COP24, která se letos uskuteční ve dnech 3. – 14. prosince v polských Katowicích, také proběhla živá diskuze o tom, co od COP24 očekává byznys. Šéfové evropských svazů usilovali o hledání rovnováhy mezi ambicemi v boji proti globálnímu oteplování a emisím na jedné straně a obavami z ohrožení konkurenceschopnosti evropských firem na straně druhé.

„Dle Svazu musí být environmentální úsilí vyvíjeno globálně. EU se musí vyvarovat přijetí takových politik a opatření, které by ohrozily konkurenceschopnost evropských firem. V tomto varujeme před dalším unilaterálním navyšováním cílů ze strany EU, které nebude podpořeno podobnými opatřeními ze strany emitentů ze třetích zemí,“ zdůraznila v této souvislosti postoj Svazu jeho generální ředitelka Dagmar Kuchtová.

Části jednání se účastnil také rakouský kancléř Sebastian Kurz, který informoval o prioritách současného rakouského předsednictví a postupu v projednávání vybraných legislativních návrhů. „Shodli jsme s kancléřem Sebastianem Kurzem mimo jiné na důležitosti skutečné evropské průmyslové strategie a vyjednání kvalitního víceletého finančního rámce pro období 2021-2027 bez zbytečných průtahů,“ řekla vedoucí bruselské kanceláře SP ČR Jana Hartman Radová. „Z pohledu byznysu je důležité, aby k jeho přijetí došlo ještě před blížícími se evropskými volbami v květnu 2019. Další zpoždění by ohrozilo přípravu a následné čerpání prostředků v novém programovém období,“ dodala Hartman Radová, která je zároveň stálou delegátkou při BusinessEurope.

Tereza Řezníčková
kategorie BusinessEurope