Může zaměstnanec nyní odmítnout testování na covid-19 a hrozí mu za to postih?

Od 1. července 2021 bylo povinné testování na covid-19 ve firmách zrušeno, avšak na každé firmě záleží, zda v tom bude pokračovat nebo ne. Naše firma v testování nadále pokračuje a nazvala to jako benefit. A mě zajímá, zda konkrétně tento benefit mohu odmítnout. A také zda v případě nedostavení se na testy mohou zaměstnanci odebrat část z výplaty.

Po 1. červenci 2021 již sice není povinné plošné testování na covid-19 na pracovištích, ale zaměstnavatelé mohou nadále testování ukládat zaměstnancům jako povinnost s ohledem na § 102 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.). Podle něj jsou zaměstnavatelé povinni vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací BOZP a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Záleží tedy na tom, zda ve Vašem případě ukládá zaměstnavatel testování na covid-19 zaměstnancům jako povinnost (i když to prezentuje navenek jako benefit), nebo se jedná o dobrovolné testování. Pokud jde o povinnost, musí ji zaměstnanec splnit a testování se podrobit.

Za porušení povinnosti nechat se testovat na covid-19 nemůže zaměstnavatel jednostranně strhnout zaměstnanci určitou část mzdy, protože zákoník práce umožňuje srážky ze mzdy jen z přesně stanovených důvodů (§ 145 a § 146), mezi něž tento případ nepatří. Zaměstnanec však v takovém případě porušuje povinnost při plnění pracovních úkolů. Pokud zaměstnavateli vznikne v důsledku uvedeného chování zaměstnance škoda, má zaměstnanec povinnost ji nahradit (§ 250 zákoníku práce). Může se jednat například o situaci, kdy se zaměstnanec nenechá testovat, bude však již nemocný covid-19, nakazí jiné zaměstnance a zaměstnavateli vznikne v důsledku toho škoda.

  • Zdroj: BOZPinfo