Vyjádření ke kontrolám prováděným ministryní práce

Svaz průmyslu a dopravy ČR společně s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů považují kontroly ve firmách, ať už na základě podnětů nebo namátkové, jako legitimní nástroj výkonu statní správy. Na mnoha tripartitních jednáních sami doporučujeme, aby zejména tam, kde je důvodné podezření na porušování pravidel zákonného zaměstnávání, kontroly prováděné byly.

Na druhé straně, pokud ministryně práce po třech letech výkonu svého mandátu a tři měsíce před volbami začne provádět kontroly, které hraničí spíše s teatrálním předváděním úřední moci, pak je na místě bedlivě sledovat, že se nejedná o neúměrné zasahování politiků do výkonu státní správy.

Zejména nestandardní podoba kontrol Státního úřadu inspekce práce a zveřejňování informací z jejich průběhu, kdy například poradce ministryně práce a sociálních věcí zveřejní na sociálních sítích jméno firmy, ve které kontrola probíhá, spolu s fotografiemi z provozu, nemohou nechat zástupci zaměstnavatelů bez reakce. Jedná se podle nich o chování na hraně ochrany osobních údajů (GDPR) a možného poškození dobrého jména firmy.

Navíc takto medializované kontroly politiků, které se objevují jen bezprostředně před volbami, snižují důvěru k institucím státu a důvěru k řádnému procesu. Obáváme se, že jde spíše o kampaň než reálnou snahu dlouhodobě a trvale pečovat o korektní pracovněprávní vztahy.

kategorie Aktuálně