Na podporu kampaně Dřív než bude pozdě se do červené zahalila i Kramářova vila

Kramářova vila se 21. října 2021 zahalila do červené barvy. Úřad vlády se tak připojil k podpoře kampaně Dřív než bude pozdě.
Kramářova vila se 21. října 2021 zahalila do červené barvy. Úřad vlády se tak připojil k podpoře kampaně Dřív než bude pozdě.
Kramářova vila, sídlo prvního československého předsedy vlády, se čtvrteční večer 21. října 2021 zahalila do červené barvy. Úřad vlády ČR, který tento cenný historický objekt spravuje, se tak symbolicky připojil k podpoře kampaně Dřív než bude pozdě.

Projekt Dřív než bude pozdě vznikl ve spolupráci Ministerstva zdravotnictví, Sdružení praktických lékařů, Ústavu zdravotnických informací a statistiky, České asociace farmaceutických firem a Asociace provozovatelů lékárenských sítí a jeho cílem je podpořit zájem o prevenci mezi širokou veřejností. Reaguje na situaci vzniklou v souvislosti s rozšířením pandemie nemoci covid-19, kdy lidé ať už v důsledku omezování neodkladné péče zdravotnickými zařízeními a dalšími protiepidemickými opatřeními, nebo ze strachu z možné nákazy dramaticky omezili preventivní prohlídky a návštěvy praktických lékařů.

Odložení preventivních prohlídek, odkládání řešení zdravotních problémů vedlo podle lékařů k celkovému zhoršení zdravotního stavu české populace. Dva ze tří praktických lékařů, kteří se zapojili do průzkumu mezi členy Sdružení praktických lékařů ČR, se setkali s tím, že oddálení návštěvy lékaře způsobilo u pacientů vážné zhoršení zdravotní stavu. Více informací na https://www.drivnezbudepozde.cz/.

Osvětová kampaň, na jejíž podporu se ve čtvrtek kromě Kramářovy vily rozsvítily červenou barvou i další významné budovy v Praze, má pomoci tento stav opět zvrátit a upozornit na zdravotní rizika, která kvůli omezování prevence a včasné léčby mohou nastat.

Více o kampani naleznete také na stránkách Ministerstva zdravotnictví.