Na železnici se testuje

Mimořádné opatření MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN ze dne 1. 3. 2021 nařizuje, že všichni zaměstnavatelé na území České republiky, kteří jsou podnikatelem nebo státním nebo národním podnikem a zaměstnávají alespoň 250 osob, smí nejpozději od 12. března 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních sedmi dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a jeho výsledek je negativní.

Na základě vydaných vládních opatření byl s účinností od 1. března 2021 a s jeho doplněním z 2. března 2021 vydán Pokyn GŘ Správy železnic. V souladu s těmito opatřeními a pokyny byli zástupci odborových organizací u Správy železnic podrobně seznámeni s postupem a technickým zabezpečením tohoto kroku při prováděném testování (samotestování) zaměstnanců na pracovištích a v některých případech i mimo pracoviště. Již 2. 3. 2021 bylo na některých pracovištích provedeno testování a na ostatní pracoviště jsou distribuovány testovací sady s podrobným popisem (návodem), jak testování aplikovat, informoval předseda PV OSŽ při Správě železnic Petr Štěpánek.

Na základě vydaných vládních opatření byla ve středu 3. 3. 2021 i ve společnosti ČD Cargo vydána opatření k povinnému testování zaměstnanců na COVID-19. Základní principy a postupy byly dohodnuty na úterním (2. 3.) jednání odborových centrál s vedením společnosti ČD Cargo. Pro samotestování byly objednány neinvazivní testy, zaměstnanec může využít i odběrová centra (více na stránkách PV OSŽ ČD Cargo).

Na základě výše uvedeného opatření stanovily postupy pro provádění testů na onemocnění Covid-19 i České dráhy. Pro testování se používají testy schválené Ministerstvem zdravotnictví ČR. Testy budou prováděny u zaměstnanců v počtu jednoho testu za týden (4 testy za měsíc) s tím, že první test musí být proveden nejpozději do 12. 3. 2021.

  • Zdroj: ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ