Zaměstnanci Jihostroje si navzdory krizi polepšili

Ani eskalující koronavirová krize není pro některé strojírenské firmy důvodem ke zmrazování mezd. Alespoň ne ty, v nichž působí odbory. Příkladem může být akciová společnost Jihostroj Velešín. V této významné strojírenské firmě na jihu Čech se stoletou tradicí se zástupci Odborového svazu KOVO dohodli s managementem na 10% růstu tarifních mezd pro všechny zaměstnance. Dohodu stvrdily obě strany podpisem nové kolektivní smlouvy.

„Nová kolektivní smlouva garantuje desetiprocentní zvýšení tarifních mezd s tím, že šest procent bylo převedeno z pohyblivé složky. Reálný růst mezd tak sice představuje čtyři procenta, dohoda ovšem zaručuje zaměstnancům větší jistotu vyššího stabilního příjmu. A to byl také hlavní důvod toho, proč jsme se v současné nejisté době společně rozhodli jít cestou plošného zvýšení tarifních mezd na úkor částečného zkrácení pohyblivé složky mzdy,“ uvedl předseda Základní organizace OS KOVO při akciové společnosti Jihostroj Velešín Jiří Řihout.

Zvýšení jistoty vyšších pevných mezd je podle něho známkou stability firmy, která ví, že si může zvýšení garantovaných mezd dovolit. To vylepšuje její výchozí pozici při náboru nových kvalifikovaných lidí na trhu práce. Proti nestabilitě obchodních trhů ovlivněných koronavirovou pandemií totiž stojí dlouhodobá personální krize v kovoprůmyslu. Firmám dramaticky chybí kvalifikovaní a technicky vzdělaní pracovníci. Například o šikovné obráběče, technology, seřizovače a elektrikáře se dnes firmy doslova perou. Zručného a technicky orientovaného dělníka by si měly firmy hýčkat.

„Jsem si jistý, že podoba nové kolektivní smlouvy zohledňuje ve všech ohledech jak zájmy, zaměstnanců, tak zaměstnavatele. Částečně to řeší i dlouhodobý problém jisté netransparentnosti vyplácení pohyblivé, tedy nenárokové složky mzdy,“ zdůraznil Řihout. Právě motivace zaměstnanců formou jistoty v nejisté době motivoval k dohodě uvedeného formátu i firmu. Jihostroj, významný výrobce hydraulických systémů a leteckých přístrojů pro letecký průmysl, jehož jméno je roky spjato s vrcholovým českobudějovickým volejbalem, se může dlouhodobě pyšnit minimální fluktuací.

„Jsme společností s velkou mírou vysoce kvalifikované práce v oboru přesného strojírenství. Nespoléháme na levnou zahraniční pracovní sílu. Tento krok je tak určitě i signálem, že si svých zaměstnanců vážíme a chceme si je udržet. Jejich spokojenost je pro nás proto nesmírně důležitá,“ konstatoval Hynek Walner, vedoucí úseku Perspektivy a marketing velešínského Jihostroje.

Člen předsednictva OS KOVO a jeho jihočeský zmocněnec Jan Janoušek dohodu v Jihostroji označil za úspěšnou a vyváženou. „Nevidíme do budoucna a těžko odhadneme, co nás čeká. Realitou ale je, že strojírenské podniky, přes výkyvy na světových trzích, mají často víc zakázek než lidí na jejich realizaci. Rozhodně tak není doba, na mzdová omezení. Míra inflace je tedy spodní, nepřekročitelnou hranicí při uzavírání nových kolektivních smluv. A i k tomu zde došlo. V tomto konkrétním případě je ovšem nutné ocenit skutečnost, že Jihostroj si umí svých lidí vážit,“ poznamenal Janoušek.

Akciová společnost Jihostroj Velešín je významnou strojírenskou firmou s více než stoletou tradicí. Má dva hlavní výrobní obory. Průmyslovou a mobilní hydrauliku, zubová čerpadla, a motory. A leteckou techniku, regulační systémy leteckých motorů, vrtulí a přístroje palivových soustav letadel. Všechny výrobky jsou produktem vlastního výzkumu a vývoje. Jihostroj dodává své výrobky špičkovým zákazníkům po celém světě. V EU, USA, Rusku, Jižní Koreji a dalších zemích.

Firma zaměstnává zhruba 450 pracovníků v kvalifikovaných dělnických, technických a správních profesích. Úspěšně zvládla restrukturalizaci v 90. letech, a pronikla na náročné exportní trhy. V současné době se tržby firmy blíží jedné miliardě korun. Jde o firmu s českým kapitálem a vlastníkem, nevyvádějící zisky ani transferové platby do zahraničí. V novodobé historii firma investovala do nejmodernějších výrobních technologií a revitalizace a ekologizace areálu více než jednu miliardu korun. Prosazuje vysokou míru společenské odpovědnosti a podporuje řadu lokálních aktivit. Jihostroj je mimo jiné generálním partnerem po něm pojmenovaného českobudějovického extraligového volejbalového klubu.

  • OS KOVO