Navštivte v Brně semináře na kavárně Svazu průmyslu

V úterý zahájil Svaz průmyslu a dopravy ČR na svém stánku sérii seminářů se zajímavými osobnostmi nazvaných Káva s… Návštěvníci veletrhu mohli přijít na kávu s Michalem Kaderou, ředitelem vnějších vztahů ŠKODA AUTO, který se s nimi podělil o budoucnosti mobility.

„Automobilový průmysl se hlásí k pařížským cílům pro snižování emisí CO2. Přidat se musí i stát. V roce 2025 budou chybět 3 tisíce dobíjecích stanic pro elektromobily a v roce 2030 dokonce 20 tisíc dobíječek. Zde je role státu klíčová, stejně jako u vytvoření motivačního ekosystému pro zákazníky,“ okomentoval Michal Kadera.

Ve středu zahájí Svaz průmyslu svůj program kávou s Kamilem Čermákem, generálním ředitelem ČEZ ESCO, a tématem energetické úspory v budovách. Přímo v nich se spotřebuje 40 procent energie. Jejich renovace bude klíčová pro celkovou energetickou náročnost ekonomiky. Úspor lze dosáhnout jak na straně výroby energie, tak změnou chování na straně spotřeby.

Na téma kreativní průmysly a nové technologie pohovoří člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR Martin Wichterle, náměstek MPO Petr Očko a Čestmír Vančura, prezident Zlínského kreativního průmyslu. Kulturní a kreativní průmysly zahrnují činnosti, jejichž základem jsou lidská kreativita a talent.

„Kreativita a inovace jsou a budou hybnou silou lidského pokroku. Představují tu nejvyšší přidanou hodnotu a konkurenceschopnost jakékoliv ekonomiky. Právě věda, výzkum a kreativní průmysl mají schopnost posunout naše národní hospodářství mezi nejvyspělejší státy světa,“ říká Martin Wichterle.

Kulturní a kreativní průmysly zahrnují činnosti, jejichž základem jsou lidská kreativita a talent. Mají kořeny v umělecké tvorbě a opírají se o duševní vlastnictví. Pod tímto pojmem je možné si představit designová, architektonická studia, reklamní agentury atd.

Poslední seminář na kavárně Svazu průmyslu a dopravy ČR se bude věnovat využití blockchain v průmyslu. Blockchain je jen jednou z technologií, které proměňují internet v transakční síť, kde lidé a stroje budou moci sami posílat hodnotu, ověřovat pravost údajů a automaticky plnit smlouvy.

„Na blockchainovém základě vyroste jistě spousta konkrétních průmyslových aplikací. Firmy získávají v zavádění nových digitálních technologií jistý náskok před státem, který zatím jejich přínos nevnímá a neklade na jejich zavádění důraz,” vysvětluje Jiří Holoubek, člen předstvenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Blockchain a DLT jsou technologie, které mohou být využity ve všech oborech podnikání. S vývojem digitální ekonomiky se vlastnosti technologie ukazují jako výhodné v řadě odvětví, které byly dosud závislé na centralizovaných databázích a ověřovacích autoritách.

„Těší mě, že i na Svazu průmyslu a dopravy bude brzy zřízen jeden z uzlů (nodů) průmyslové blockchainové struktury. Chtěli bychom i jeho prostřednictvím demonstrovat možnosti využití této moderní digitální technologie našimi firmami,” uzavírá Holoubek.

kategorie MSV