Světový den důstojné práce – 7. 10. 2019

 

Pro pracující není nic důležitějšího, než vědět, že jejich děti a staří rodiče jsou v dobré péči.

Péče, zejména o malé děti a starší osoby, je jedním z nejrychleji rostoucích odvětví v Evropě. Odhaduje se, že péče zaměstnává asi osm milionů lidí, což představuje asi 5 % celkové pracovní síly. Převážná většina pracujících v péči jsou ženy –  88,2 %.

Lidé pracující v každodenní péči hrají zásadní roli nezbytnou pro blaho dětí a seniorů. Umožňuje rodičům a dospělým se staršími rodinnými příslušníky pracovat a vydělávat si na živobytí.

Pečovatelská a opatrovnická práce, kterou ve většině případů provádějí ženy, je přesto nedostatečně placená a podceňovaná a v důsledku toho trpí nedostatkem zaměstnankyň a zaměstnanců.

Práce v odvětví péče je často

  • špatně placená
  • fyzicky a emočně náročná s vysokou pracovní zátěží
  • vykonávána za nejistých podmínek, s nedostatečným výcvikem, špatnými kariérními vyhlídkami a v některých extrémních případech v podmínkách podobných otroctví.

Přestože jsou pracující v odvětví péče často placeni špatně, péče je drahá pro ty, kteří za ni musí platit z vlastní kapsy. Celoevropský průzkum v roce 2015 zjistil, že téměř 60 % lidí mělo problémy s náklady na péči o děti a 5 % mělo problémy s její dostupností. Obecně chybí péče o děti a ještě více péče o seniory.

Pracující v pečovatelském sektoru jsou zaměstnány ve veřejné i soukromé sféře a ty, které pracují v domácnosti, jsou zaměstnávány přímo rodinou nebo osobou, která péči a asistenci potřebuje.

V systému není dostatek veřejných investic. Mělo by být zaručeno právo na péči, kterou každý z nás v nějaké životní etapě potřebuje.

„Pro lidi, kteří péči o děti nebo starší rodiče potřebují, to často vychází velmi draho a na druhou stranu, ti, kdo práci vykonávají, jsou nedostatečně placeni,“ uvedla zástupkyně generálního tajemníka Evropské odborové konfederace Esther Lynch. „Lepší přístup k péči je nutný ke zlepšení vyhlídek mnoha pracujících žen, ale to by nemělo být na úkor pracujících v oblasti péče. Musíme zlepšit přístup k péči v celé Evropě a zároveň zlepšit kvalitu pracovních míst v oblasti péče. “

Podle EPSU, Evropské federace odborových svazů veřejných služeb, potřebují pečovatelští pracovníci více veřejných investic, aby se zlepšila platová situace i pracovní podmínky, aby se zvýšil počet zaměstnanců, zlepšil jejich zdravotní stav a bezpečnost, zlepšila odborná příprava a příležitosti pro profesní rozvoj.

Podle UNI Europa, Evropské federace pracujících ve službách, více než polovina všech pečovatelských pracujících v odvětví péče a opatrovnictví se nachází až 75 % pracovní doby v emočně vypjatých situacích a 1 ze 4 pracujících uvádí, že potřebují více školení, aby si dobře poradili se svými povinnostmi. Tato zátěž se přidává k fyzické náročnosti a je jedním z důvodů, proč fluktuace pracujících v některých zemích EU dosahuje 50 procent.

V oblasti péče se stále více prosazují nadnárodní společnosti. Zaměstnanci a zaměstnankyně v takových společnostech, jako jsou Korian, Fresenius a Orpea (SeneCura), si zaslouží lepší mzdové a pracovní podmínky.

Proto Uni Europa a EPSU požadují sektorové kolektivní vyjednávání pro všechny pracující v odvětví péče. Sektorové kolektivní vyjednávání je klíčem k zajištění toho, aby pracující dosáhly lepších pracovních podmínek, které mají obrovský dopad na kvalitu služeb pro uživatele a jejich rodiny.

„Vlády hrají důležitou roli,“ dodala náměstkyně generálního tajemníka EOK Esther Lynch. „Politika zajišťující více veřejných, cenově dostupných a kvalitních pečovatelských služeb musí také řešit problém mizerných platů a pracovních podmínek pro pečující pracovníky. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je větší podpora kolektivního vyjednávání. “

Podle EFFAT, Evropské federace odborových svazů potravinářství, zemědělství a turismu, je v Evropě většina z několika stovek tisíc pracujících v domácnosti zaměstnána v neformální ekonomice, z čehož plyne ohrožení izolací, chudobou, obtěžováním, násilím a v některých případech dokonce otroctví. Několik států EU – stále příliš málo – uznalo hodnotu tvrdé a životně důležité práce pracujících v domácnosti tím, že je přivedlo do formálního ekonomiky prostřednictvím systémů dotovaných státem, jako jsou poukázky na služby. Organizace a posílení odborové síly pracujících v domácnosti je však klíčovým nástrojem k zajištění důstojné práce i v tomto odvětví.

„Osobní asistenti jsou zvláště zranitelní, ale většinou jsou vyloučeni z evropské ochrany pracovních práv,“ komentovala Esther Lynch. „Nastupující Evropská komise by se tím měla zabývat a zavést právní nástroj, který uvede všechny příslušné evropské směrnice do souladu s úmluvou č. 189 Mezinárodní organizace práce, která zaručuje práva pracujících v domácnosti.“