NE důchodu v 68! PETICE

Odmítáme nesmyslné navyšování věku odchodu do důchodu. Do médií unikl materiál, podle kterého vláda zamýšlí posunout věk odchodu do důchodu ze současných 65 až na 68 let. Přestože zatím nemáme k dispozici žádné oficiální podklady, považujeme za nezbytné se proti takovému nápadu jasně ozvat a odmítnout ho.

Spousta profesí je fyzicky či psychicky opravdu velmi náročných. Podle lékařů lidé obvykle po 65. roce věku nejsou v takové kondici, aby mohli dále svou práci dále vykonávat. A u opravdu těžkých zaměstnání je naopak potřeba věk odchodu do důchodu zkrátit.

Podpořte proto Petici proti odchodu do důchodu v 68 letech a za dřívější odchod do důchodu zaměstnanců v náročných profesích a dejte o ní vědět svým kolegům, rodinám a přátelům.

Vaše podpisy dají vládě a poslancům jasně najevo, že s takovými návrhy nesouhlasíte.

Vyplněné a podepsané petiční archy posílejte na adresu: ČMKOS, Politických vězňů 1419/11, 110 00 Praha 1. Na obálku napište slovo PETICE.

Více informací naleznete také na www.ne68.cmkos.cz.

Děkujeme za podporu!

Přílohy: