Vláda odsouhlasila zapojení vojenských policistů do činnosti Mezinárodního trestního soudu v Haagu

Tisková konference po jednání vlády, 8. března 2023.
Tisková konference po jednání vlády, 8. března 2023.
Až patnáct příslušníků Vojenské policie Armády ČR by se mohlo zapojit do vyšetřování válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, kterých se dopouští Ruská federace na Ukrajině. Jejich zapojení do činnosti Mezinárodního trestního soudu v Haagu schválila vláda Petra Fialy na jednání ve středu 8. března 2023. Jejich vyslání musí odsouhlasit Parlament ČR.

Vláda Petra Fialy rozhodla zareagovat na výzvu Mezinárodního trestního soudu v Haagu smluvním státům tzv. Římského statutu, aby poskytnutím dostatečných zdrojů přispěly k vyšetřování zločinů páchaných ze strany Ruska na Ukrajině a potrestání jejich pachatelů. Česká republika chce na pomoc s vyšetřováním zločinů podle mezinárodního práva spáchaných v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině vyčlenit až 15 vojenských policistů s potřebným vybavením, kteří budou soudu k dispozici až do konce roku 2024. Působit budou buď přímo na Ukrajině, nebo případně i v centrále soudu v Nizozemsku.

Kabinet současně souhlasil i s vysláním až 20 příslušníků Speciálních sil Ministerstva obrany ČR do Nigeru za účelem výcviku a poradenství. Niger patří mezi nejchudší, ale zároveň politicky nejstabilnější země afrického Sahelu a tamní demokratická a prozápadní vláda chce čelit rostoucím bezpečnostním hrozbám ze strany islamistických a dalších teroristických skupin zásadním navýšením početního stavu armády. S výcvikem nových rekrutů mají pomoci i další spojenecké země konkrétně USA, Kanada, Francie, Německo, Belgie a Itálie. Vyslání obou kontingentů do mezinárodních misí musí odsouhlasit Parlament.

Kabinet také schválil novelu nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, která se týká zkvalitnění celoživotního vzdělávání všeobecných a dětských sester v onkologii a hematoonkologii zavedením specializačního vzdělávání. Zavádí rovněž specializačního vzdělávání v oblasti péče o osoby s chronickou (nehojící se) ránou.

Vláda projednala a schválila také dvě nařízení vlády, které se týkají zemědělských dotací z nového programového období Společné zemědělské politiky 2023-2027, a to konkrétně podmínky provádění opatření v odvětví vína a podmínky provádění opatření dobré životní podmínky zvířat. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva zemědělství.

Zabývala se také prioritami dvou dlouholetých humanitárních programů Pomoc na místě a MEDEVAC pro letošní rok. Program Pomoc na místě bude mít k dispozici 150 milionů korun a zaměří se na západobalkánskou a východní středomořskou migrační trasu, centrální středomořskou migrační trasu a západní středomořskou migrační trasu. Program MEDEVAC bude letos disponovat 60 miliony korun a bude zacílen na Blízký východ a severní Afriku a oblast širšího Sahelu. Další informace v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

Vláda schválila také návrh novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu a související návrh novely zákona o pojišťovnictví. Jedná se o minimalistickou adaptaci evropského nařízení o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii distribuovaného registru a novely evropské směrnice, která se týká vymezení velkých pojistných rizik. Novela mění definici investičního nástroje, upravuje pravomoci České národní banky ve vztahu k pilotnímu režimu a dává do souladu českou legislativu s novým nařízením.