NERV prezentoval vládě náměty z oblasti rozpočtu a energetické krize

Ve Strakově akademii se uskutečnilo jednání Národní ekonomické rady vlády, 2. listopadu 2022.
Ve Strakově akademii se uskutečnilo jednání Národní ekonomické rady vlády, 2. listopadu 2022.
Ve středu 2. listopadu se ve Strakově akademii sešli členové vlády ke konzultacím s experty Národní ekonomické rady vlády.

Národní ekonomická rada vlády představila předsedovi vlády a ekonomickým ministryním a ministrům dva materiály: Návrhy NERV na snížení výdajů a zvýšení příjmů veřejných rozpočtů v ČR a Energetická krize: Jak pomoci průmyslu a nezruinovat státní kasu. Oba materiály naleznete v příloze a na stránkách Úřadu vlády.

Náměty NERV budou podle dohody s ekonomickými ministry dále rozpracovány a vláda poté bude diskutovat, které z nich využije, realizuje či zařadí do programového prohlášení vlády, které bude vlivem externích událostí, jako jsou válka a energetická krize, nutné začátkem roku 2023 aktualizovat. Na jednání expertů s vládou nebylo cílem uvést všechna navržená opatření do praxe, ale otevřít tím debatu, která může vyústit v kompromis u některých námětů.

Konsolidace státního rozpočtu, který nyní musí čelit výzvám kvůli enormnímu růstu cen energií, je úkolem pro následující roky. NERV se proto snažil k problematice přistoupit systémově a označil sílu podpory daných návrhů, kterou měly mezi členy NERV. V návrhu na snížení výdajů a zvýšení příjmů veřejných rozpočtů je též odhad rychlosti náběhu pozitivních efektů daného opatření a také jeho dopad na strukturální saldo, tedy bilanci rozpočtu očištěnou od cyklického „krizového“ vývoje.

Druhý materiál týkající se energetické krize a průmyslu uvádí set námětů a nových pohledů, jak řešit situaci. Označil také existující řešení, která členové NERV považují za klíčová a doporučují maximální urychlení. Doplnili také mezinárodní srovnání a vhodné příklady řešení energetických problémů ze zahraničí. Materiál též obsahuje analytické vysvětlení příčin a hlavních faktorů, ke kterým je nutné při hledání fungujících opatření přihlížet.

Náměty z obou materiálů tak budou dále rozpracovávány podle postoje vlády a některé z nich, pokud na nich bude politická shoda, mohou být realizovány.

Podle předpokladu se NERV opět sejde za měsíc a půl, tedy v polovině prosince.