Vláda rozšířila cenový strop na energie i na další subjekty, zrušit chce automatické zřizování datových schránek občanům

Tisková konference po jednání vlády, 2. listopadu 2022.
Tisková konference po jednání vlády, 2. listopadu 2022.
Zastropované ceny elektřiny a plynu se budou nově vztahovat i na městské firmy, státní podniky či provozovatele veřejné hromadné dopravy. Rozšíření nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci schválila vláda Petra Fialy na jednání ve středu 2. listopadu 2022.

Změna nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, kterou vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu přijala, odstraňuje legislativní překážku, kvůli které se až dosud vládou nařízení zastropování cen elektřiny a plynu netýkalo některých státních a obecních či krajských organizací a firem, tzv. veřejných zadavatelů či malých a středních podnikatelů v plynárenství.

„Nejde o zásadní změny, ale o upřesnění a lepší identifikaci právních forem, které budou mít zastropované energie. Zastropování se tedy kromě občanů týká i škol, nemocnic a dalších poskytovatelů veřejných služeb, městských firem, státních podniků, provozovatelů sportovních zařízení, malých a středních podniků, které jsou připojeny na nízké napětí, přepravců včetně městské hromadné dopravy nebo vlakové dopravy,“ uvedl po jednání premiér Petr Fiala.

Pro malé a střední podniky byl v oblasti plynárenství zrušen množstevní limit roční spotřeby plynu 4 200 MWh. „V praxi to znamená, že například pekárny nebo sklárny budou mít zastropováno osmdesát procent spotřeby plynu. To vše dohromady znamená, že všichni budou mít jistotu, že od ledna nebudou platit za silovou elektřinu více než šest korun za kilowatthodinu včetně daně z přidané hodnoty a za plyn nebudou platit více než tři koruny za kilowatthodinu včetně daně z přidané hodnoty. Zastropování se, jak už občané vědí, v zálohách projevuje už nyní. Lidem chodí nové rozpisy, kde jsou zálohy sníženy na základě zastropované ceny, kterou vláda schválila,“ poukázal premiér Fiala a poděkoval občanům, kteří vzali vážně vládní apel na potřebu snižování spotřeby. „Právě i díky úsporám a dalším krokům, které jsme udělali, v poslední době klesá cena plynu, což je výborná zpráva pro občany, firmy i státní rozpočet,“ konstatoval.

Další důležité informace naleznete v tiskové zprávě Minsiterstva průmyslu a obchodu.

Vláda také projednala a schválila novelu zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, kterou navrhuje zrušit pravidlo, jež nařizuje po 1. lednu 2023 povinně zřídit datovou schránku všem fyzickým osobám, které po tomto datu užijí prostředek pro elektronickou identifikaci vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace k prokázání totožnosti. Podle dosud platného návrhu by od ledna automaticky dostali datovou schránku lidé, kteří k prokázání totožnosti využili například elektronický občanský průkaz, MojeID či bankovní identitu.

„Občanům bude naopak vytvořena možnost si tento nástroj elektronické komunikace se státem velmi jednoduše zřídit. Plníme tak závazek o maximální možné digitální komunikaci se státem, ale zároveň ponecháváme i možnost tradiční cesty pro ty, kteří z různých důvodů ji preferují,“ podotkl premiér Fiala. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva vnitra.

Kabinet rozhodl také o prodloužení opatření, kterým vláda umožnila výpomoc až 80 vojáků v činné službě a nejvýše 60 příslušníků Celní správy České republiky Policii ČR při zvýšené ochraně česko-slovenské hranice před nelegální migrací. Nasazení celníků a vojáků bude nově možné až do 12. prosince, do kdy zatím rozhodnutí vlády o zvýšené ochraně hranic platí.

Vláda pošle do Parlamentu návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023. Jedná se o jednorázový právní předpis, který má umožnit hlasování v lednových prezidentských volbách i lidem, kteří se kvůli onemocnění covid-19 ocitnou v karanténě či izolaci. Stejně jako v případě voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 a voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 budou mít možnost volit i formou drive-in, hlasovat v uzavřeném pobytovém zařízení či hlasovat do zvláštní přenosné volební schránky.

„Věříme, že situace, kdy by byly tisíce lidí v izolaci, nenastane a nic nenasvědčuje tomu, že by taková situace nastat mohla, ale jsme a musíme být připraveni na všechny scénáře. Proto jsme preventivně přijali toto opatření,“ vysvětlil premiér Petr Fiala. Více v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-2-listopadu-2022-200351/.