Nezaměstnanost roste, ale nabídka pracovních míst je dostatečná

V pondělí 7. 9. 2020 se v budově Fischerovy vily v Plzni konalo jednání Regionální Rady OS Plzeňského kraje. Hosty byli zástupci Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Plzni, ředitel ÚP, Ing. Novotný a ředitelka odboru zaměstnanosti Ing. Janovská.
 
V rámci jejich vystoupení byl zhodnocen úspěšný program AntiVirus, který pomohl překonat obtížné období v době vyhlášeného nouzového stavu. Členům RR OS PK byli poskytnuty podrobné analýzy o vývoji nezaměstnanosti za uplynulé období včetně meziročního srovnání. K 31. 8. 2020 bylo evidováno v PK celkem 13 455 uchazečů o zaměstnání což činí 3,3%. Průměrná nezaměstnanost je v rámci celé ČR 3,8%. Trh ovšem nabízí volná pracovní místa, která se ne vždy daří obsadit občany ČR a je nutné využít pracovníky ze zahraničí (EU, třetích zemí bez povolení nebo třetích zemí s nutným pracovním povolením).
 
Jednání následně pokračovalo informacemi z jednotlivých OS, kde zástupce ADP pohovořil o průběhu kolektivního vyjednávání u Správy železnic či opatřeních zaměstnavatele, které souvisí se zhoršenou epidemiologickou situací. 
 
V tomto měsíci je plánováno setkání zástupců RR OS s Ministrem vnitra Janem Hamáčkem a náměstkem hejtmana PK Ing. Ivo Grűnerem.
 
  • Zdroj: Aliance drážního provozu