Vláda vyčlenila 3,2 milionu roušek pro krajské a senátní volby a navýšila rozpočet na výplatu dávek nezaměstnaným

Premiér A. Babiš, vicepremiér K. Havlíček a ministr školství, mládeže a tělovýchovy R. Plaga na tiskové konferenci po jednání vlády, 7. září 2020.
Premiér A. Babiš, vicepremiér K. Havlíček a ministr školství, mládeže a tělovýchovy R. Plaga na tiskové konferenci po jednání vlády, 7. září 2020.
Vláda Andreje Babiše zasedla v pondělí 7. září 2020 k jednání formou videokonference. Schválila mimo jiné převod osobních ochranných prostředků z Ministerstva vnitra do evidence Správy státních hmotných rezerv, rozhodla o navýšení rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí pro letošní rok na vyplácení podpor v nezaměstnanosti a schválila doporučení pro úřady k přijímání opatření proti šíření onemocnění covid-19.

Postup při převodu osobních ochranných prostředků zakoupených Ministerstvem vnitra do evidence Správy státních hmotných rezerv předložil vládě 1. místopředseda a ministr vnitra Jan Hamáček na základě rozhodnutí kabinetu z 27. července. Na základě dnešního souhlasu vlády rezort vnitra převede na SSHR mimo jiné 59,3 milionu roušek, více než 8 milionů respirátorů FFP2 a téměř 170 000 respirátorů FFP3. Tyto ochranné prostředky jsou a i nadále budou uloženy v policejním skladu v Opočínku, SSHR bude skladové prostory Policie ČR využívat bezúplatně.

„Po debatě jsme se rozhodli, že vláda uvolní do volebních místností 3,2 milionu roušek. Co se týká důchodců a respirátorů, tam jsme připraveni do tří dnů dodat tyto respirátory prostřednictvím České pošty,“ uvedl premiér Andrej Babiš. „Chtěl bych zdůraznit, že stát má dostatečné zásoby respirátorů FFP2, dostatečné zásoby roušek a dalších zdravotnických pomůcek,“ konstatoval předseda vlády. Na základě epidemiologického rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví bude vstup do volebních místností podmíněn použitím roušky. Vláda proto chce poskytnout občanům roušky přímo ve volebních místnostech, aby nebylo narušeno jejich volební právo.

Vláda rovněž pověřila ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu, aby nabídl primátorovi Prahy respirátory pro učitele a pro zaměstnance škol. „Chceme udělat maximum pro to, aby nedošlo ke karanténě nebo k uzavírání škol,“ doplnil premiér Babiš.

Aktuální situací v šíření epidemie koronaviru se vláda zabývala i v další diskusi. Schválila doporučení pro úřady, které obsahuje soubor opatření omezujících riziko vzniku a přenosu infekce mezi zaměstnanci. Pro ministerstva a další ústřední orgány státní správy budou tato opatření závazná, pro hejtmany, primátory a starosty a jejich prostřednictvím příslušné úřady pak doporučující.

Jedná se například o povinné nošení roušek ve společných prostorách úřadů, omezení osobních kontaktů zaměstnanců úřadů s návštěvníky na nezbytně nutné minimum a maximální využívání prostředků vzdáleného přístupu či zavedení střídavého či vícesměnného provozu a využívání práce z domova.

Kabinet rovněž odsouhlasil požadavek ministryně práce a sociálních věcí na posílení výdajů MPSV pro letošní rok na vyplácení podpor v nezaměstnanosti. Podle výpočtů rezortu budou v rozpočtu ministerstva kvůli neočekávanému, byť zatím jen mírnému růstu nezaměstnanosti způsobenému epidemií covid-19 chybět 4,4 miliardy korun. Z této částky pokryje MPSV 750 milionů korun z očekávaných úspor mandatorních výdajů, zbytek, 3,65 miliardy, rozhodla vláda uvolnit z vládní rozpočtové rezervy.

Podobně bude kvůli epidemii covid-19 posílen z vládní rozpočtové rezervy i rozpočet Kanceláře prezidenta republiky. Správa Pražského hradu požadavek na navýšení odůvodnila skutečností, že v důsledku pandemie a nutných karanténních opatření došlo k citelnému poklesu návštěvnosti Pražského hradu, zejména ze strany zahraničních návštěvníků, a neuskutečnila se řada nasmlouvaných komerčních akcí, přičemž zároveň se Hradu zvýšily výdaje na provoz s ohledem na nutná karanténní opatření, jako jsou zvýšený úklid, dezinfekce či nákup ochranných prostředků. Vláda proto rozhodla uvolnit z letošního rozpočtu 215 milionů korun, jimiž budou tyto výpadky příjmů i zvýšené náklady saturovány.

Vláda dále schválila také novelu zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, která reaguje na nové evropské předpisy, přijala nové nařízení vlády o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, rovněž v souvislosti se změnami české a evropské legislativy, a vyslovila souhlas s poslaneckým návrhem novely Jednacího řádu Poslanecké sněmovny, kterým má být zaveden klouzavý mandát poslance.

Ministři souhlasili s návrhem 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra, aby se pro příští rok nezvyšovaly odměny členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ačkoliv pro to byly splněny vládním nařízením stanovené předpoklady. Podle názoru vlády ale není vhodné v době, kdy samosprávy kvůli koronavirové krizi přijdou o značnou část daňových příjmů, zároveň plošně zvyšovat jejich mandatorní výdaje.

Vláda dnes schválila také každoroční návrh dohody Rady hospodářské a sociální dohody ČR, jak to předpokládá zákoník práce. Sociální partneři by měli od státu na činnost dostat více než 36 milionů korun, dohodu ale ještě musí potvrdit na příštím jednání přímo zástupci tripartity.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-7–zari-2020-183496/.