Nezaměstnanost v listopadu mírně vzrostla

30. 11. 2020 evidoval Úřad práce ČR celkem 274 526 uchazečů o zaměstnání. To je o 2 841 více než v říjnu a o 77 237 osob více než před rokem. Jedná se o nejvyšší listopadovou hodnotu od roku 2016, kdy bylo bez práce celkem 362 755 lidí.
 
Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v uplynulém měsíci 255 837 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných osob nepatrně vzrostl na 3,8 % (říjen 2020 – 3,7 %, listopad 2019 – 2,6 %). Vzrostl i počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich nabízeli v listopadu prostřednictvím ÚP ČR 317 972, z toho 10 761 v rámci dohod mimo pracovní poměr, tj. na DPP nebo DPČ. Pouze 77 082 evidovaných volných míst bylo tzv. „bez příznaku“ pro cizince. U dalších 240 890 pozic, tedy u téměř 76 %, pak zaměstnavatelé uvedli, že by na ně chtěli přijmout i pracovníky ze zahraničí.
 
V mezinárodním srovnání měla ČR podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za říjen 2020) nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU. 
 
Podíl nezaměstnaných osob v ČR k 30. 11. 2020 3,8 %
Počet uchazečů o zaměstnání 274 526
Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání 255 837
Míra nezam. podle EUROSTAT (říjen 2020) 2,9 %
Počet volných pracovních míst (VPM) 317 972
Počet VPM „bez příznaku“ pro cizince 77 082
Počet VPM vhodných pro cizince 240 890
Situace na trhu práce se v uplynulém měsíci výrazně nezměnila a také odpovídá klimatickým podmínkám sledovaného období. Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem o nové zaměstnance, převážně v technických a dělnických profesích. Dlouhodobá poptávka je i po kvalifikovaných řemeslnících.
 
„Pokud jde o turistickou sezónu, ve většině regionů byla přerušena v návaznosti na přijatá bezpečnostní opatření. S rozjezdem té zimní zaměstnavatelé čekají na vývoj celkové situace, a s tím související případné rozvolňování. Meziměsíčně vzrostl počet volných pracovních míst. Nově jich zaměstnavatelé nahlásili přes 37 tisíc.Úřad práce ČR dbá na aktualizaci jejich databáze, tak aby bylo možné co nejlépe párovat evidované uchazeče o zaměstnání s volnými pracovními místy. Zároveň se ještě více zaměříme na rekvalifikace u zaměstnavatelů, např. prostřednictvím projektu POVEZ II, a v případě zejména hromadného propouštění pak projektu Outplacement. V následujících měsících nezaměstnanost, v souvislosti s útlumem sezónních prací, především v zemědělství a lesnictví, pravděpodobně vzroste. Celkový vývoj bude záviset také na situaci kolem koronaviru,“ shrnuje generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.
 
Během listopadu se na ÚP ČR nově přihlásilo 35 360 nezaměstnaných. Ve srovnání s předchozím měsícem byl jejich počet nižší o 879 osob, meziročně pak nižší o 2 526 uchazečů o zaměstnání. Z evidence naopak odešlo 32 519 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči o zaměstnání). To je o 9 050 méně než v říjnu a o 4 596 méně než rok předtím. Novou práci získalo 22 371 osob. Nejvíce nových nezaměstnaných hlásí Moravskoslezský (4 236) a Jihomoravský kraj (4 227). Nejméně nových uchazečů evidoval ÚP ČR v předchozím měsíci v Karlovarském kraji (1 310) a v okrese v Plzeň-jih (133). O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání žádají lidé, kteří pracovali napříč všemi obory a často jejich zaměstnání bylo na dobu určitou. Mezi nově příchozími jsou zejména lidé z oblasti veřejné správy, sektoru služeb, především maloobchodu a stravování (mimo jiné prodavači, číšníci, uklízeči, všeobecní administrativní pracovníci). Evidovaní uchazeči o zaměstnání nejčastěji nacházeli novou práci jako pomocní pracovníci ve výrobě, montážní dělníci výrobků a zařízení a dále ve zdravotnictví, v sociální péči nebo maloobchodu. V evidenci byli nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání činil v listopadu 42,5 roku. Průměrná délka nezaměstnanosti byla 437 dnů.
 
Mezi evidovanými bylo 95 161 uchazečů o zaměstnání nad 50 let a na celkové nezaměstnanosti se podíleli 34,7 %. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání bylo těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců, 23,9 % – celkem 65 479. Rodičů a lidí pečujících o děti do 15 let evidoval ÚP ČR 42 935, tvořili 15,6 % z celkového počtu nezaměstnaných.
 
V uplynulém měsíci bylo bez práce 37 524 osob se zdravotním postižením (OZP) – 13,7 % z celkového počtu evidovaných uchazečů a 141 212 žen, 51,4 % z celkového počtu nezaměstnaných. V dlouhodobějším horizontu (březen–listopad 2020) se počet evidovaných z prvních čtyř uvedených skupin uchazečů o zaměstnání zvýšil. Mírně vzrostl i jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných. Aby ÚP ČR v maximální možné míře podpořil jejich šance na práci, věnuje jim dlouhodobě zvýšenou péči při zprostředkování vhodného zaměstnání a při poskytování poradenských a dalších služeb.
 
Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo v listopadu 18 okresů, největší pak Tachov (o 3,9 %), Mladá Boleslav (o 2,6 %), Plzeň-město (o 2,5 %), Chomutov (o 2,3 %), Most (o 2,1 %) a Louny a Teplice (oba o 1,8 %). Nezaměstnanost naopak vzrostla v 59 regionech. Nejvíce v okrese Jeseník (o 17,8 %), Jindřichův Hradec (o 10,6 %), Písek a Klatovy (shodně o 9,4 %), Břeclav (o 8,1 %), Český Krumlov (o 8 %) a Znojmo (o 6,7 %).
 
Nejnižší nezaměstnanost vykázaly ke konci předchozího měsíce okresy Rychnov nad Kněžnou (1,8 %), Pelhřimov (1,9 %), Praha–východ (2 %), Jindřichův Hradec a Jičín (oba 2,1 %), Písek (2 %), Mladá Boleslav, Prachatice, Písek a Plzeň-jih (všechny 2,2 %). Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo vyšší, než republikový průměr hlásí 27 regionů. Nejvyšší byl v okresech Karviná (7,9 %), Ostrava-město a Most (oba 6,5 %), Chomutov a Bruntál (shodně 6 %), Karlovy Vary (5,7 %), Sokolov a Znojmo (oba 5,6 %). Podíl nezaměstnaných žen zůstal na 3,9 % a mužů vzrostl na 3,6 %.
 
Ke konci listopadu evidoval ÚP ČR celkem 13 979 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. To je meziměsíčně o 1 163 méně, meziročně pak o 3 917 více. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 5,1 % (říjen 2020 – 5,6 %, listopad 2019 – 5,1 %). Bez práce bylo k 30.11. 2020 celkem 10 829 bývalých studentů (říjen 2020 – 11 859, listopad 2019 – 6 960, listopad 2018 – 7 509). V evidenci se objevují nejčastěji absolventi středních škol a učilišť, především pak škol zaměřených na ekonomiku a administrativu, gastronomii (kuchař, číšník), osobní a provozní služby (kadeřník), hotelnictví a obchod.
 
Naopak velkou šanci na získání práce v co nejkratší době po ukončení školy mají absolventi vysokých škol, především lékařských a technických fakult, studijních programů sociální péče, informační a komunikační technologie nebo vzdělávání a výchova.
 
Zaměstnavatelé nabízeli absolventům prostřednictvím ÚP ČR celkem 57 958 volných pracovních míst. Nejčastěji se jednalo o pozice pro montážní dělníky výrobků a zařízení, obsluhu pojízdných zařízení a strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru, kováře, nástrojáře, pomocníky ve výrobě, řemeslníky a kvalifikované pracovníky ve stavební výrobě nebo pracovníky informačních služeb.
 
Ke konci listopadu evidoval ÚP ČR celkem 317 972 volných pracovních míst, což je o 7 242 více než v říjnu a o 20 698 méně než před rokem. V předchozím měsíci zaměstnavatelé nahlásili 37 133 nových volných pracovních míst. ÚP ČR naopak obsadil, a následně z evidence vyřadil 32 657 volných pracovních míst.
 
  • Zdroj: Úřad práce ČR