OECD zveřejnilo Hospodářský přehled ČR 2020

Premiér Andrej Babiš, generální tajemník Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Angel Gurría a místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová představili v pátek 4. prosince 2020 prostřednictvím on-line tiskové konference Hospodářský přehled ČR 2020.

Hospodářský přehled je pravidelnou publikací, která každé dva roky komplexně hodnotí hospodářský vývoj země, přičemž se rovněž věnuje detailněji příslušným oblastem. Letošní Hospodářský přehled ČR se ve své speciální kapitole zaměřuje na fiskální decentralizaci, tj. rozpočty samospráv.

OECD v rámci dokumentu zhodnotila makroekonomické dopady koronavirové krize, výhledy a rizika pro českou ekonomiku. Dle OECD bude hospodářské oživení v rámci ČR pomalé, HDP dosáhne své předkrizové úrovně ke konci roku 2022. Za účelem podpory růstu doporučuje OECD mimo jiné v případě nízkých inflačních tlaků a slabého růstu dále snižovat úrokové sazby a proticyklickou kapitálovou rezervu institucí bankovního sektoru; či zvážit možnost nákupu aktiv Českou národní bankou s cílem snížit výpůjční náklady a uvolnit finanční podmínky v rámci výnosové křivky. Dále navrhuje poskytovat další fiskální podporu, dokud se plně neprojeví hospodářské oživení; a pokračovat v plánované fiskální konsolidaci, avšak současně umožnit flexibilitu dle ekonomických podmínek.

Hlavním cílem státního rozpočtu na příští rok je překonání stávající krize. Návrh rozpočtu přináší rekordní investice do budoucnosti České republiky a zásadně navyšuje výdaje do zdravotního systému, které jsou nezbytné pro úspěšné zvládnutí boje s pandemií, a které pocítí pacienti na kvalitě poskytovaných zdravotních služeb. Zvyšuje také životní úroveň důchodců a posiluje české školství. Je to rozpočet, který přináší perspektivu v brzké uzdravení naší ekonomiky a co nejrychlejší návrat k předkrizovému vývoji,“ uvedla ministryně financí.

V oblasti penzí OECD doporučuje pokračovat ve zvyšování zákonného věku odchodu do důchodu a pevněji jej navázat na dobu dožití. S tím souvisí doporučení týkající se pracovního trhu: pokračovat v rozšiřování nabídky cenově dostupných a vysoce kvalitních zařízení péče o děti, zkrátit maximální dobu rodičovské dovolené a motivovat otce, aby čerpali větší část rodičovské dovolené.

V rámci daní je doporučováno přesunout zdanění z příjmů na daně z nemovitostí, spotřební a environmentální daně a redukovat daňové výhody pro osoby samostatně výdělečně činné. V oblasti podpory investic doporučuje OECD lépe zaměřit podporu výzkumu a vývoje na malé a mladé dynamicky se rozvíjející firmy, přijmout nový stavební zákon, zkrátit čas a počet kroků nezbytných pro zahájení podnikání, podpořit investice usnadňující přechod na nízkoemisní technologie a zvýšit energetickou účinnost. OECD rovněž doporučuje přijmout opatření k posílení řízení a prevence střetu zájmů v Parlamentu i v rámci exekutivy, zlepšit integritu a transparentnost lobování.

Ve vědě a výzkumu jsme, myslím, udělali obrovský pokrok. Dáváme každý rok více peněz na výzkum a vývoj a máme jasnou inovační strategii. V roce 2019 jsme dali nejvíce v historii, téměř 112 miliard korun. V podílu prostředků na výzkum k HDP je to více než ve Velké Británii,“ uvedl předseda vlády.

Za účelem zvýšení kvality lidského kapitálu a zlepšení dovedností zaměstnanců navrhuje OECD zavést jasná a objektivní kritéria financování škol, konsolidovat síť škol a zajistit tak odpovídající kvalitu vzdělávání na všech školách, podporovat flexibilní vzdělávací kurzy pro dospělé.

OECD taktéž doporučuje představit finanční a nefinanční pobídky pro slučování obcí, zavést povinnost obcí spolupracovat na úrovni mikroregionů, shromažďovat informace o kvalitě služeb poskytovaných na místní úrovni a využívat je k lepšímu pochopení případů nejlepší praxe.

Rád bych poděkoval panu Gurríovi za podporu. Chtěl bych Vám poděkovat za vaše vřelá slova. My jsme se osobně setkali třikrát – dvakrát, když jsem byl ministr financí, a potom jednou jako premiér, a vždycky to setkání pro mne bylo velice inspirativní. Jsem velice potěšen, jak OECD hodnotí Českou republiku, protože naše heslo Česká republika – země pro budoucnost je určitě na místě a jsem o tom přesvědčen,“ poděkoval Andrej Babiš Angelu Gurríovi.

Angel Gurría působí v pozici generálního tajemníka OECD od roku 2006. Pod jeho vedením Organizace prošla transformací, která zásadním způsobem zvýraznila úlohu a roli OECD na mezinárodním poli. V roce 2008, kdy světová ekonomika musela čelit složité situaci způsobené ekonomickou krizí, poskytla OECD doporučení světovým vládám, jak se novým výzvám postavit. Díky důrazu na multidisciplinární přístup, který Angel Gurría v rámci svého působení v organizaci prosazoval, jsou doporučení OECD cenná i při současné snaze vyrovnat se s nepříznivými dopady pandemie.

Hospodářský přehled České republiky v originále je dostupný na webu OECD: http://www.oecd.org/czech/.

Executive Summary Hopodářského přehledu a další informace OECD k němu naleznete zde: http://www.oecd.org/economy/czech-republic-economic-snapshot/.