Nezaměstnanost zůstala v listopadu na 2,6 %

K 30. 11. 2019 evidoval Úřad práce ČR celkem 197 289 uchazečů o zaměstnání. To je o 771 více než v říjnu a o 17 721 osob méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší listopadovou hodnotu od roku 1996, kdy bylo bez práce 175 842 lidí.
 
Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v uplynulém měsíci 177 276 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných osob stagnoval na 2,6 % (říjen 2019 – 2,6 %, listopad 2018 – 2,8 %). Zaměstnavatelé nabízeli v listopadu prostřednictvím ÚP ČR 338 670 volných pracovních míst, z toho 11 952 v rámci dohod mimo pracovní poměr, tj. na DPP nebo DPČ. Celkem 77 168 volných míst bylo tzv. „bez příznaku“ pro cizince (absolutní hodnota bez rozlišení profese a regionu – 2,6 uchazeče na 1 volné pracovní místo). U dalších 261 502 pozic, tedy 77 %, pak zaměstnavatelé uvedli, že by na ně chtěli přijmout i pracovníky ze zahraničí. V mezinárodním srovnání měla ČR podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za říjen 2019) nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU.
 

Podíl nezaměstnaných osob v ČR k 30. 11. 2019

2,6 %

Počet uchazečů o zaměstnání

197 289

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání

177 276

Míra nezam. podle EUROSTAT (říjen 2019)

2,2 %

Počet volných pracovních míst (VPM)

338 670

Počet VPM „bez příznaku“ pro cizince

77 168

Počet VPM vhodných pro cizince

261 502

 
Situace na trhu práce se v uplynulém měsíci vyvíjela standardně. Nadále ji ovlivňuje příznivý stav české ekonomiky a odpovídá také klimatickým podmínkám sledovaného období. Do evidence ÚP ČR se začali hlásit první pracovníci ze zemědělství a stavebnictví, včetně osob samostatně výdělečně činných. Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem o nové zaměstnance, převážně v technických profesích na dělnických, ale i vyšších pozicích.
 
„Přestože podíl nezaměstnaných osob zůstal na stejné hodnotě jako v říjnu, absolutní počet evidovaných uchazečů meziročně stále klesá. Na tomto vývoji se podílí nejen široké spektrum volných pracovních míst, ale také proaktivní komunikace ÚP ČR se zaměstnavateli, jeho informační a zprostředkovatelské služby a důležitá efektivní spolupráce agend Zaměstnanosti a Nepojistných sociálních dávek. Klesá počet a podíl dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů. Díky individuální práci s klienty se nám v současné době daří umisťovat i ty osoby, které kvůli různým bariérám dosud velmi obtížně hledaly práci,“ shrnuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková a dodává:
„V nadcházejících měsících bude registrovaná nezaměstnanost, v souvislosti s postupným ukončováním sezónních prací a pracovních úvazků na dobu určitou, pravděpodobně stagnovat, případně mírně vzroste.“
 
Během listopadu se na ÚP ČR nově přihlásilo 37 886 lidí. Ve srovnání s předchozím měsícem byl jejich počet nižší o 387 osob, meziročně pak o 3 256 uchazečů. Z evidence naopak odešlo 37 115 uchazečů o zaměstnání (ukončená evidence, vyřazení uchazeči o zaměstnání). To je o 6 547 méně než v říjnu a o 4 639 méně než rok předtím. Novou práci získalo 23 230 lidí. Celkem 6 895 klientů ÚP ČR z evidence vyřadil, protože při zprostředkování zaměstnání nespolupracovali.
 
 
 
 
  • Zdroj: Úřad práce ČR