Vláda schválila novou odpadovou legislativu a rozhodla o zvýšení minimální mzdy o 1 250 korun

Premiér Andrej Babiš se chystá zahájit další jednání vlády, která se bude zabývat například odpadovou legislativou,9. prosince 2019.
Premiér Andrej Babiš se chystá zahájit další jednání vlády, která se bude zabývat například odpadovou legislativou,9. prosince 2019.
Minimální mzda se od 1. ledna zvýší o 1 250 korun na 14 600 korun. Příslušné nařízení schválila v pondělí 9. prosince 2019 vláda Andreje Babiše. Do Poslanecké sněmovny také předloží nový zákon o odpadech a tři souvisejících zákonů či novelu zákona o státním občanství.

Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2020 z 13 350 korun na 14 600 korun, tedy o 1 250 korun, je výsledkem koaliční dohody poté, co se na konkrétní částce nedokázaly shodnout odbory se zaměstnavateli. Díky tomuto navýšení o 9,4 procenta by se minimální mzda vzhledem k předpokládanému nárůstu průměrné mzdy v národním hospodářství měla dostat na 40,5 procenta průměrné mzdy. Čistá minimální mzda se zvýší na 12 134 korun, čímž se podaří přesáhnout aktuálně známou hranici příjmové chudoby domácnosti jednotlivce.

Současně se nařízením vlády zvýší i základní hodinová sazba ze 79,80 korun na 87,30 korun, tedy o 7,50 koruny. Odpovídajícím způsobem budou valorizovány i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací odstupňované podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Více informací naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda se zabývala také čtveřicí zákonů, kterými chce změnit pravidla v odpadovém hospodářství. Kromě zcela nového základního zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností je to i novela zákona o obalech a tzv. změnový zákon, který řeší dopady nové legislativy do souvisejících právních norem. Nová legislativa reaguje na nejnovější evropské předpisy v oblasti odpadového hospodářství a chce také již sedmnáct let starý a mnohokrát novelizovaný stávající zákon zpřehlednit a zjednodušit.

Nový zákon o odpadech klade velký důraz na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel. Hlavním cílem je eliminovat na co nejmenší míru skládkování odpadů a naopak podpořit jejich třídění a recyklaci. V roce 2030 musí být v České republice recyklováno 60 procent komunálního odpadu, v roce 2035 pak dokonce 65 procent odpadu. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva životního prostředí.

Vláda navrhne Parlamentu také, aby se v České republice zpřísnily podmínky pro udělování státního občanství. Podle schváleného návrhu novely zákona o státním občanství České republiky by žadatel musel nově prokazovat i přestupkovou bezúhonnost, kromě svých příjmů i veškeré finanční prostředky sloužící k zajištění jeho životních potřeb a svůj skutečný vztah k České republice. Mladí lidé, kteří tu dlouhodobě pobývají, by už také nedostávali české státní občanství automaticky, ale na žádost za mírnějších podmínek.

Kabinet také odsouhlasil nové nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. K tomuto kroku museli ministři podle předchozího nařízení vlády z roku 2017 přikročit poté, co se statistický ukazatel o průměrné hrubé měsíční nominální mzdě na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za předminulý kalendářní rok zvýšil o více než 2,5 procenta. V roce 2018 činil tento koeficient ve srovnání s rokem 2017 dokonce 7,5 procenta. Od 1. ledna 2020 se zvýší odměny za výkon funkcí v samosprávě o 10 %.

Vláda nařídila od 1. ledna 2020 zvýšit také platy policistů, hasičů i příslušníků ostatních bezpečnostních sborů. Jedná se o důsledek předchozího rozhodnutí vlády zvýšit všem zaměstnancům ve veřejném sektoru od Nového roku platy plošně o 1 500 korun. Platy příslušníků bezpečnostních sborů se přitom řídí zvláštním předpisem. Více v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-9–prosince-2019-178427/.