Nominujte inovace na cenu Industrie

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlásilo v rámci projektu Česká hlava soutěž o nejlepší výrobkovou či technologickou inovaci. Soutěže se mohou zúčastnit všechny podniky působící na území ČR. Svaz průmyslu a dopravy ČR tradičně zaštiťuje tuto akci.

Nominovaná inovace musela vzniknout na území České republiky v posledních několika letech na základě vlastního výzkumu či ve spolupráci s výzkumnou organizací.

Z nominací vybírá laureáty odborná porota a cena se předává na slavnostním galavečeru, který přenáší Česká televize v přímém přenosu. Laureát získá možnost označit svoji technologii či výrobek chráněnou značkou „VYVINUTO V ČR“.

Své nominace zasílejte do 30. června 2019 na adresu kontakt@ceskahlava.cz. V případě zájmu o podporu své nominace Svazem průmyslu, podklady zašlete prosím také na adresu jproksch@spcr.cz .

Přihláška do soutěže musí obsahovat:

  • název přihlašované společnosti nebo firmy,
  • výpis z obchodního rejstříku,
  • kontaktní osobu, telefon, fax, e-mail,
  • popis přihlašovaného výrobku či technologie, jeho srovnání s dosavadními výrobky či technologiemi v ČR a ve světě, relevantní údaje o jeho výrobě (např. počet vyrobených kusů, obrat z výroby přihlašovaného výrobku atd.),
  • pokud je výrobek chráněn patentem či jinou formou duševního vlastnictví, uveďte číslo tohoto dokumentu.

Podrobnější informace naleznete zde.

Gbelec Ondřej
kategorie Soutěže