Nová Kolektivní dohoda vyššího stupně pro státní zaměstnance ve služebním poměru vykonávající ve služebních úřadech státní službu dle zákona o státní službě

Dnes ráno v 8.00 hodin podepsaly odborové svazy s předsedou Vlády ČR novou Kolektivní dohodu vyššího stupně („KDVS“), která se vztahuje na státní zaměstnance ve služebním poměru vykonávající ve služebních úřadech státní službu dle zákona o státní službě. Tato KDVS nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022. Do této doby stále platí stávající KDVS včetně jejího dodatku.
 
Přílohy: