Nová pravidla EU na ochranu proti dumpingu

EU vydala nařízení, které výrazně mění antidumpingovou a antisubvenční legislativu.
 

Antidumpingové a antisubvenční nařízení o ochraně před dovozem výrobků ze zemí mimo EU

Před Vánoci vstoupila v platnost nová legislativa EU na ochranu obchodu. Ta zavádí novou metodologiivýpočtu toho, zda u dovozu do EU ze zemí, v nichž je hospodářství podstatně zkresleno zásahy státu, došlo k dumpingu. Tato metodologie se vztahuje pouze na případy po 20. 12. 2017, antidumpingová šetření zahájená před tímto datem se budou řídit dosavadními pravidly.

Pro ty, kteří hodlají podat stížnost, připravila Komise příručku, ve které je možné se dočíst, jak stížnost vypracovat a jak bude systém fungovat.  Novou metodologii lze aplikovat na jakéhokoli člena WTO. V této souvislosti bude Komise připravovat zprávy popisující hospodářství určitých zemí či odvětví. První zprávu věnoval Číně, druhá se bude týkat Ruska.

Pozitivní změny v ochraně férové soutěže na trhu se podařilo prosadit díky společnému tlaku evropského byznysu, na kterém se aktivně podílel i Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Změny plně respektují pravidla WTO a zajišťují, aby byl účinný systém ochrany obchodu EU vůči dovozům ze třetích zemí, jejichž ekonomické prostředí je narušováno v důsledku zásahů státu. Hlavní změnou je alternativní metoda výpočtu dumpingu. Nová metodika je neutrální pro každou zemi a bude se vztahovat na všechny země WTO, kde jsou domácí ceny výrazně narušeny v důsledku státních zásahů. Pokud v důsledku těchto zásahů nebude vhodné pro stanovení běžné hodnoty použít domácí ceny, budou aplikována další měřítka odrážející nenarušené náklady na výrobu a prodej. Komise postupně připravuje zprávy o narušeních existujících na úrovni jednotlivých zemí a průmyslových odvětví. Tyto zprávy jsou technické dokumenty a vycházejí z dostupných zdrojů v dotčených zemích nebo mezinárodních organizací (MMF, OECD atd.).  Zprávy mohou být v závislosti na vývoji ekonomik aktualizovány. Nová metodika nebude použita automaticky a každý případ bude posuzován individuálně. Strany zúčastněné v šetření mohou v rámci svých práv tyto zprávy zpochybnit nebo vyvrátit.                        

Zdroj: Zpravodaj zahraničního obchodu | MPO & CzechTrade, 21. prosince 2017 a informace, BusinessEurope

Lukáš Martin
kategorie Proexportní servis