Nové znění programu Kvalifikovaný zaměstnanec

Program Kvalifikovaný zaměstnanec má od 1. srpna 2021 nová pravidla. Aktualizovaná úprava zpřesňuje stávající znění programu a zároveň mění některé podmínky pro zaměstnavatele při žádosti o zařazení do programu. V souvislosti se změnami textu v kapitole 5.1.2. došlo k úpravě vzorového formuláře čestného prohlášení, které předkládá zaměstnavatel žádající o zařazení do Programu.

Celé aktualizované znění programu Kvalifikovaný zaměstnanec najdete spolu s dalšími informacemi zde.

Upozornění a další užitečné informace jsou k dispozici na webu MV ČR zde.