Nový termín podnikatelské mise do Jordánska

Dovolujeme si Vás z pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pozvat k účasti na podnikatelské misi do Jordánska. Mise bude doprovázet ministra průmyslu a obchodu pana Tomáše Hünera při jeho návštěvě Jordánska. Nový termín mise byl stanoven na 1. – 3. července 2018.
 

Podnikatelskou delegaci povede viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pan Stanislav Kázecký. Delegace bude sestavena nejen z představitelů firem, které již mají v daném regionu rozpracovány projekty, a které by tato významná návštěva mohla podpořit, ale i firem, které chtějí navázat nové obchodní kontakty.

Hlavním bodem našeho programu bude Česko-jordánské podnikatelské fórum a B2B jednání v Ammánu, na které budou jordánskými partnerskými organizacemi pozváni partneři dle Vašich požadavků. Přizváni mohou být i Vaši stávající obchodní partneři a Vámi předvybrané jordánské firmy (v příloze naleznete i seznam jordánských firem, které projevily zájem o spolupráci s českými partnery). Během návštěvy se uskuteční i 1. zasedání Společné komise pro hospodářskou spolupráci. Program v současné době intenzivně připravujeme.
 
Účast v podnikatelské misi je vhodná zejména pro firmy aktivní v oblastech:
  • energetiky
  • strojírenství
  • vodohospodářství
  • infrastruktury pro uprchlické tábory
Partnerská Ammánská obchodní komora je nicméně připravena najít relevantní partnery i pro české firmy podnikající v jiných oborech. Kompletní přehled perspektivních oblastí pro export včetně aktuálních příležitosí najdete v mapě oborových příležitostí.
 

Záloha na účastnický poplatek činí pro jednoho účastníka 33 750,- Kč

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:

1. 7. Odlet z Prahy do Ammánu (pravděpodobně v dopoledních hodinách – bude upřesněno)
2. 7. Program v Jordánsku – Ammán – podnikatelské fórum za účasti pana ministra a B2B jednání s jordánskými firmami
3. 7. Poznávací program, ev. prostor pro individuální jednání. Přílet do Prahy (pravděpodobně v nočních hodinách – bude upřesněno)
 
INFORMACE K PŘIHLÁŠENÍ:
 

V případě Vašeho zájmu o účast v podnikatelské misi Vás žádáme o vyplnění přihlášky, elektronického registračního formuláře a PPT slidu:

Výběr místních firem bude probíhat na základě Vámi dodaných profilů a informací o vaší firmě. Prosíme proto o co nejlepší upřesnění vašich zájmů. Při vyplňování profilu mějte prosím na paměti, že slouží jako podklad pro výrobu prezentačního tištěného katalogu mise, jehož cílem je co nejlépe jordánskou stranu seznámit s profily a kontaktními údaji zúčastněných firem.

 

Výrobu katalogu zajišťuje externí dodavatel COPY GENERAL – během přípravy Vás bude kontaktovat s prosbou o dodání loga Vaší společnosti v tiskové kvalitě (300DPI nebo vektorový formát), a rovněž o dodání fotografie účastníka mise o velikosti 32x35mm – Š min. 380 px a V min. 430 px (slouží jako podklad do katalogu podnikatelské mise) a s návrhem stránky k autorizaci. Snahou je vytvořit velmi profesionální a přehledný tištěný materiál s informacemi o všech účastnících.

Veškeré potřebné informace se vyplňují do elektronické registrace. Bez vyplnění elektronického formuláře není možné Vaši přihlášku akceptovat.
 
  •  Dále Vás žádáme o vyplnění vzorového snímku ve formátu PowerPoint (slouží pro představení delegace na podnikatelském fóru a tato informace bude využita k podpoření prezentace naší mise, prosíme tady o vyplnění vzoru dle požadavků) a jeho zaslání na thodac@spcr.cz.
Po obdržení a akceptaci Vaší prihlášky Vám zašleme další pokyny a zálohovou fakturu na účastnický poplatek. Další podklady a informace Vám budeme průběžně zasílat elektronickou poštou. Za SP ČR misi organizačně zajišťuje Tomáš Hodač, manažer sekce mezinárodních vztahů, tel. 225 279 406, 739 234 773, e-mail: thodac@spcr.cz.

Uzávěrka přihlášek je 30. května 2018.

 
Vzhledem k omezené kapacitě míst ve vládním speciálu doporučujeme zaslat přihlášku a vyplnit registrační formulář co nejdříve.

Věříme, že pro vás bude tato podnikatelská mise užitečná a budeme se těšit na setkání a spolupráci s Vámi.

 
 
Šeráková Petra
kategorie Podnikatelské mise a semináře