Novým poradním orgánem vlády bude Rady vlády pro zdravotní rizika, na odměny zaměstnancům nemocnic uvolní více než 11 miliard

Členové vlády na tiskové konferenci informovali mimo jiné o zřízení Rady vlády pro zdravotní rizika, 27. července 2020.
Členové vlády na tiskové konferenci informovali mimo jiné o zřízení Rady vlády pro zdravotní rizika, 27. července 2020.
Novým stálým poradním orgánem vlády se stala Rada vlády pro zdravotní rizika. O jejím zřízení rozhodl kabinet Andreje Babiše na jednání v pondělí 27. července 2020. Ministři schválili mimo jiné vypsání nového dotačního programu na odměny pro zaměstnance v zařízeních lůžkové péče za nasazení během epidemie covid-19, návrh na rozdělení finančních prostředků ReactEU mezi operační programy na řešení dopadů epidemie koronaviru či návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice.

Nový poradní orgán, Rada vlády pro zdravotní rizika, se bude zabývat velkými zdravotnickými hrozbami, které mohou ohrožovat občany nebo území České republiky. „Tato Rada je zřízena nejen kvůli koronaviru, ale eventuálně v budoucnosti také pro další zdravotní rizika. Jde o to, abychom spojili své síly, a musí to mít jasný systém řízení,“ konstatoval premiér Andrej Babiš, který se zároveň stal předsedou Rady. Místopředsedy jsou ministr vnitra a ministr zdravotnictví a dalšími členy jsou ministr obrany, vládní zmocněnci pro digitalizaci a pro vědu a výzkum ve zdravotnictví, předseda Asociace krajů ČR a zástupce zdravotních pojišťoven.

Radě bude podřízen Integrovaný centrální řídicí tým, který bude výkonným operačním orgánem a bude operativně řešit problémy, pokud se objeví. Tento orgán bude řídit hlavní hygienička ČR a kromě Ministerstva zdravotnictví se do něj zapojí i experti Armády ČR, kteří budou pomáhat jak s efektivním řízením projektu Chytrá karanténa, tak případně i se zřizováním a zajišťováním odběrných míst.

Vláda schválila návrh využití prostředků ReactEU a přesunu prostředků mezi operačními programy v rámci programového období 2014–2020 a návrh implementace Fondu pro spravedlivou transformaci v programovém období 2021–2027. Dojde k přesunu finančních prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost do operačního programu Zaměstnanost a vznikne samostatný operační program pro implementaci Fondu pro spravedlivou transformaci řízený Ministerstvem životního prostředí.

Peníze z ReactEU mají být využity na řešení dopadů epidemie koronaviru a vláda rozhodla, že z téměř 49 miliard korun bude více než 32 miliard využito na investice do zdravotnictví – na výstavbu, přístrojové vybavení a pro záchranky. Dalších 8,2 miliardy plánuje vláda vyčlenit na kybernetickou bezpečnost ve zdravotnictví a veřejné správě, 3 miliardy korun na podporu infrastruktury pro sociální služby, dvě miliardy korun mají jít na podporu cyklodopravy atd. Více než 240 milionů eur pak chce vláda přesunout z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost do operačního programu Zaměstnanost a zafinancovat z nich například program Antivirus.

Vláda rovněž rozhodla, jak odmění zdravotníky i nezdravotnické pracovníky, kteří v zařízeních lůžkové péče čelili dopadům epidemie koronaviru. Lůžková zdravotnická zařízení budou moci požádat Ministerstvo zdravotnictví o peníze z nového dotačního programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19, který bude disponovat částkou 11,25 miliardy korun. Pro přiznání odměny bude rozhodující, zda zaměstnanci odpracovali v období od 1. 3. do 31. 5. plný úvazek. V takovém případě bude zdravotnickým profesím v lůžkové péči patřit mimořádná odměna 25 000 korun měsíčně, nezdravotnickým profesím pak 10 000 korun měsíčně podle počtu skutečně odpracovaných hodin.

Vláda se zabývala také zajištěním dostatečné rezervy ochranných prostředků na jednotlivých rezortech a ve Správě státních hmotných rezerv. Po diskusi se ministři a ministryně dohodli, jak naložit se stávajícími zásobami a jak zajistit další adekvátní rezervní množství pro další období epidemie covid-19. „V tuto chvíli máme na skladech obrovské množství různých prostředků, například téměř 75 milionů roušek, 11,7 milionu respirátorů FFP2, máme 14,5 milionu rukavic atd.,“ vypočítal předseda vlády s tím, že další nákupy ještě dobíhají.

„My jsme se dnes domluvili na tom, že rezorty si ponechají dvouměsíční potřebu a všechno nad dvouměsíční potřebu převedou do státních hmotných rezerv. Tuto zásobu všech potřebných zdravotnických prostředků ve státních hmotných rezervách budeme mít jako železnou rezervu na dva měsíce pro celou Českou republiku, podle zkušeností a potřeb z první vlny koronaviru,“ uvedl Andrej Babiš. Převedené ochranné prostředky budou i nadále skladovány v centrálním skladu Policie ČR, Správa státních hmotných rezerv je převezme jen účetně. Dvouměsíční rezervu by měla SSHR vytvořit do 30. srpna.

Kabinet schválil také návrh nového zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a související návrh novely energetického zákona. Nová legislativa má motivovat k výstavbě nových jaderných zdrojů v České republice, protože navrhuje minimalizovat riziko spojené s návratností investice do nových jaderných zdrojů zárukou výkupu elektřiny vyrobené v nízkouhlíkové výrobně za předem stanovenou realizační cenu po dobu 30 let, s možným prodloužením o 10 let, a to i opakovaným až do doby uzavření jaderného zdroje. Zákon zmocňuje stát prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu takovou smlouvu o výkupu elektřiny z nízkouhlíkové výrobny s oprávněným investorem uzavřít.

Vláda se vrátila také k novele zákona o ochraně spotřebitele, kterou chce vyřešit problém s dvojí kvalitou potravin a dalšího zboží od téhož výrobce pro české a zahraniční zákazníky. Původní verzi návrhu zákona muselo Ministerstvo průmyslu a obchodu poupravit po protestu Rakouska v rámci notifikačního procesu. Nový návrh rakouskou připomínku akceptuje a doplňuje podmínku srovnávání výrobku dostupného na českém trhu s výrobkem dostupným na nejméně dvou trzích v členských zemích EU.

Vláda se zabývala také celkem čtrnácti legislativními předlohami vypracovanými poslanci či krajskými zastupitelstvy. Při projednávání v Poslanecké sněmovně vláda podpoří návrhy na mimořádné prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanost pro malé lékárny do 15 zaměstnanců a na odškodnění některých obětí potlačení demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-27–cervence-2020-182836/.