Novým poradním orgánem vlády bude Rada vlády pro zdravotní rizika, na odměny zaměstnancům nemocnic uvolní více než 11 miliard

O jejím zřízení rozhodl kabinet Andreje Babiše na jednání v pondělí 27. července 2020. Ministři schválili mimo jiné vypsání nového dotačního programu na odměny pro zaměstnance v zařízeních lůžkové péče za nasazení během epidemie covid-19.
 
Nový poradní orgán, Rada vlády pro zdravotní rizika, se bude zabývat velkými zdravotnickými hrozbami, které mohou ohrožovat občany nebo území České republiky. „Tato Rada je zřízena nejen kvůli koronaviru, ale eventuálně v budoucnosti také pro další zdravotní rizika. Jde o to, abychom spojili své síly, a musí to mít jasný systém řízení,“ konstatoval premiér Andrej Babiš, který se zároveň stal předsedou Rady. Místopředsedy jsou ministr vnitra a ministr zdravotnictví a dalšími členy jsou ministr obrany, vládní zmocněnci pro digitalizaci a pro vědu a výzkum ve zdravotnictví, předseda Asociace krajů ČR a zástupce zdravotních pojišťoven.
 
Radě bude podřízen Integrovaný centrální řídicí tým, který bude výkonným operačním orgánem a bude operativně řešit problémy, pokud se objeví. Tento orgán bude řídit hlavní hygienička ČR a kromě Ministerstva zdravotnictví se do něj zapojí i experti Armády ČR, kteří budou pomáhat jak s efektivním řízením projektu Chytrá karanténa, tak případně i se zřizováním a zajišťováním odběrných míst.
Vláda schválila návrh využití prostředků ReactEU a přesunu prostředků mezi operačními programy v rámci programového období 2014–2020 a návrh implementace Fondu pro spravedlivou transformaci v programovém období 2021–2027. Dojde k přesunu finančních prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost do operačního programu Zaměstnanost a vznikne samostatný operační program pro implementaci Fondu pro spravedlivou transformaci řízený Ministerstvem životního prostředí.
 
Peníze z ReactEU mají být využity na řešení dopadů epidemie koronaviru a vláda rozhodla, že z téměř 49 miliard korun bude více než 32 miliard využito na investice do zdravotnictví – na výstavbu, přístrojové vybavení a pro záchranky. Dalších 8,2 miliardy plánuje vláda vyčlenit na kybernetickou bezpečnost ve zdravotnictví a veřejné správě, 3 miliardy korun na podporu infrastruktury pro sociální služby, dvě miliardy korun mají jít na podporu cyklodopravy atd. Více než 240 milionů eur pak chce vláda přesunout z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost do operačního programu Zaměstnanost a zafinancovat z nich například program Antivirus.
 
Vláda rovněž rozhodla, jak odmění zdravotníky i nezdravotnické pracovníky, kteří v zařízeních lůžkové péče čelili dopadům epidemie koronaviru. Lůžková zdravotnická zařízení budou moci požádat Ministerstvo zdravotnictví o peníze z nového dotačního programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19, který bude disponovat částkou 11,25 miliardy korun. Pro přiznání odměny bude rozhodující, zda zaměstnanci odpracovali v období od 1. 3. do 31. 5. plný úvazek. V takovém případě bude zdravotnickým profesím v lůžkové péči patřit mimořádná odměna 25 000 korun měsíčně, nezdravotnickým profesím pak 10 000 korun měsíčně podle počtu skutečně odpracovaných hodin.
 
  • Zdroj: Vláda ČR